Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Uy tín của ngành Thanh tra được nâng lên


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 12/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. So với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần. Số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành công quan trọng của đất nước 5 năm qua, nhất là năm 2020 giúp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên. Trong khó khăn, đất nước vẫn đạt được mục tiêu kép; đồng thời công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ là một trong những cơ quan đóng góp vào thành quả này.

Thủ tướng ghi nhận, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, đã thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

"Ngành Thanh tra đã có nhiều thành tích nổi trội, có những kết luận thiết thực, đóng góp cho việc lập lại kỷ cương phép nước, đặc biệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tạo được niềm tin cho nhân dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao: trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật này; trình Chính phủ ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, các đối tượng có liên quan để phòng chống tham nhũng; tham gia sửa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Thanh tra Chính phủ cũng trình Chính phủ ban hành Chỉ thị 10 về phòng, chống tham nhũng vặt; Chỉ thị số 20 về tránh chồng chéo trong công tác thanh tra…

"Đặc biệt, tinh thần, trách nhiệm, thái độ tích cực của Thanh tra Chính phủ trong triển khai giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội được thể hiện rõ. Nhiều cán bộ thanh tra xuất sắc, liêm chính, nêu gương. Uy tín của Thanh tra Chính phủ và hệ thống Thanh tra được nâng lên" - Thủ tướng ghi nhận.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Chính phủ cần quan tâm hơn nữa, như: tình trạng trạng tham nhũng vặt; nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và cần có cách làm, thanh tra đột xuất để giải quyết tham nhũng vặt. Bên cạnh đó, tính kỷ luật, kỷ cương của cán bộ Thanh tra cần gương mẫu cao hơn nữa. Thanh tra ngành, nhất là sở, ngành ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế... Còn tình trạng thất thoát lãng phí; môi trường đầu tư cần tiếp tục được cải thiện; còn tình trạng khiếu kiện đông người và một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm...

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra "sát, đúng" để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó có việc triển khai Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm tới.

Ngành Thanh tra phải tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng ngày 12/12/2020, đặc biệt là Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ngành Thanh tra tổ chức triển khai hiệu quả định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu; chú ý thanh tra đột xuất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra của các cơ quan chức năng cần phối hợp, không được thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân. Thanh tra Chính phủ phải triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, không để phát sinh "điểm nóng".

Ngành Thanh tra tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích; tích cực hơn nữa trong phòng ngừa và chủ động phát hiện xử lý đồng bộ, thay vì chỉ tập trung phát hiện hiện tượng để xử lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010; xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả./.

TTXVN/VNP


Top