Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo Báo Nhân dân.
(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 5/3, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Báo Nhân Dân ra số báo đầu tiên (11/3/1951-11/3/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Báo Nhân Dân. 

Thủ tướng yêu cầu Báo cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích của báo Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. 

Cùng dự có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, lãnh đạo một số bộ, ngành và đông đảo cán bộ, phóng viên của Báo Nhân Dân. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Báo Nhân dân là cơ quan của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Ấn tượng về truyền thống và những thành tích của Báo Nhân Dân đạt được trong 67 năm qua, Thủ tướng nêu rõ Báo luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị, thông tin chính xác, kịp thời và tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo Nhân Dân luôn là “ngọn cờ tư tưởng” trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, có những bài viết với tư tưởng, luận cứ khoa học quan trọng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều cuộc thảo luận, các chuyên đề để làm rõ những vấn đề lớn về lý luận. 

Suốt những năm qua, kể cả trong giai đoạn đổi mới, Báo Nhân Dân là kênh thông tin chính thống quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó kiên trì thực hiện đường lối của Đảng, nhất là đường lối đổi mới. Cùng với các báo khác, Báo Nhân Dân đã phản ánh các vấn đề nóng của xã hội; đấu tranh, bác bỏ những luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, các vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Báo cũng đã có nhiều bài viết về các nhân tố, điển hình tiên tiến và cách làm hay trong xã hội ở mọi lĩnh vực. 

Cho rằng Báo Nhân Dân cũng đang phải chịu áp lực cạnh tranh với các báo và loại hình báo chí khác, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới không chỉ đề cập đến cuộc cách mạng 4.0 mà là cuộc cách mạng 5.0, Báo cần tiếp tục phát huy những thành công đạt được, phát huy mô hình truyền thông đa phương tiện hiện có, qua đó đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tư tưởng báo chí của Đảng, Nhà nước. 

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Báo Nhân Dân cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích của Báo Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó; hướng về nhân dân, cổ vũ nhân dân và các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương này. 

Cùng với đó, Báo Nhân Dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm; tăng cường quảng bá, giới thiệu, đổi mới hơn nữa để phục vụ đông đảo bạn đọc; không ngừng đổi mới nội dung bài viết, phương thức truyền tải, phát huy truyền thông đa phương tiện, tạo tính hấp dẫn, sức cuốn hút, để người dân phải tìm đọc Báo Nhân Dân. 

Trong giai đoạn hiện nay, Báo Nhân Dân cần thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trước các đối tượng thù địch, kẻ xấu, nhất là trong bối cảnh nhiều thông tin xấu độc xuất hiện. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Báo Nhân Dân tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là phải đổi mới tư duy, cách làm để thu hút người đọc. Các nhà báo, phóng viên không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị. 

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sắp tới sẽ tổng kết lý luận, thực tiễn, xây dựng các văn kiện, với vai trò quan trọng của mình, Báo Nhân Dân cần chủ động, tích cực lắng nghe, bám sát thực tiễn, bám sát hơi thở cuộc sống, phát hiện những nhân tố, điển hình mới, cách làm tốt, kinh nghiệm quý để có những đóng góp thiết thực. 

Nhấn mạnh các bài viết, chuyên đề phải xuất phát từ thực tiễn, đòi hỏi của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ, Báo Nhân Dân là tên tờ báo, nên phải hướng về nhân dân, hướng về cơ sở để từ nhân dân phát triển lên. 

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu cho biết, Báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác khác; luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và bản lĩnh chính trị; quán triệt, tuyên truyền trên các ấn phẩm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, mang tính định hướng về mọi mặt đời sống xã hội, về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. 

Báo Nhân dân hiện có 10 ấn phẩm, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên hơn 750 người. Báo đã chú trọng tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, những cách làm mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ năng động, liêm chính, kiến tạo, phát triển. Báo tập trung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị./. 

TTXVN/VNP


Top