Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tin về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết: 6 tháng năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Quân đội phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quân đội được tăng cường xây dựng, chỉnh đốn để vững mạnh về chính trị. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Sáu tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định một số phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, trong đó có tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án và các luật, tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ Quốc phòng phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng, nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.

Quân đội thực hiện quyết liệt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu trong toàn quân; thực hiện tốt yêu cầu, nội dung của năm kỷ luật, kỷ cương; đổi mới quy trình, chương trình đào tạo và thực hiện xây dựng nhà trường thông minh.

Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, coi đây là giải pháp nền tảng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI mẫu mực trong toàn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án sẽ được thực hiện tốt; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án đúng pháp luật, không có vùng cấm.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao đời sống bộ đội; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ.

Quân đội triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Quân đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, nhất là hoạt động năm ASEAN 2020; thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, các nước lớn; tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN; tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới và Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị; đồng thời tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của đất nước, trong đó có thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19, cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về an ninh phi truyền thống, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động… Tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ quân đội ta sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

TTXVN/VNP


Top