Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 9/1, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Cùng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường tực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré. Hội nghị do Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành; khoảng 5.200 đại biểu ở tất cả các đầu cầu trực tuyến cả nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua hơn 478.000 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 4,3% so với năm 2018. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được hơn 28.400 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 205 tỷ đồng, 24 ha đất, khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho gần 1.890 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 20 vụ.

Cũng nhờ công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, năm qua lượng kiều hối về nước tăng nhanh, đạt gần 16,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Khoảng 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Mỗi năm khoảng 500 lượt trí thức, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về nước tham gia các chương trình, dự án khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong “Năm dân vận chính quyền” 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy màu sắc, sáng tạo và thành công, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên cả nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2019, Thủ tướng khẳng định, những thành tựu tự hào đã đạt được thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân và toàn quân, sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự quyết liệt điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp, trong đó có sự đóng góp to lớn, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và những người làm công tác dân vận trong cả nước.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống các hoạt động của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, công tác dân vận rất quan trọng trong thời đại bùng nổ thông tin. “Chúng ta cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận hiện nay”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước cần bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Năm 2020 đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công; chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, xử lý đúng đắn, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật, tăng cường phong cách thuyết phục quần chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, Đảng viên.

Thủ tướng đề nghị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ trên các lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tham gia giám sát và quản lý hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại hiệu quả giữa các cấp chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, dân vận không chỉ là vận động nhân dân, vận động quần chúng làm theo mà tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, chăm lo sức khỏe, tinh thần, vật chất cho người dân. “Dân vận phải thực chất, thực lòng, là văn hóa, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, nói lời phải giữ lấy lời. Cho nên, từ việc bắt tay đến cử chỉ phải từ tấm lòng mình để thuyết phục nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước, góp phần xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Nhấn mạnh hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước là nhân tố có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, Thủ tướng khẳng định: “Các nhiệm vụ, nội dung phải được quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành; tìm mọi cách đi đến đích, không bỏ cuộc giữa chừng, không làm nửa vời. Cần hiểu sâu, hiểu đúng về công tác dân vận chính quyền, đó là sự đồng thuận, làm sao để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu chung. Ở mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cấp chính quyền, người lãnh đạo phải tự điều chỉnh phương pháp lãnh đạo phù hợp, trước hết phải lãnh đạo bằng thuyết phục và nêu gương. Đó chính là công tác dân vận tốt nhất”, Thủ tướng khẳng định./.

TTXVN/VNP


Top