Tin tức

Thủ tướng lắng nghe tâm tư của đội ngũ sáng tác, biểu diễn văn nghệ


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chiều 4/8. tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương.

Đây là lần đầu tiên trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ, tìm hiểu đời sống, hoạt động sáng tạo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sáng tác, biểu diễn và sưu tầm văn học nghệ thuật nước nhà.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ để giới văn nghệ sỹ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên trong những năm qua.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của đất nước nhưng quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể còn có những bất cập, Thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng những bất cập đó thuộc về trách nhiệm của khối Nhà nước, của Chính phủ và bản thân Thủ tướng.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy từ khi có Nghị quyết 23/2008 và Nghị quyết số 33/2014 của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giới văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần đồng hành, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững phẩm chất cách mạng, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cổ vũ khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng lối sống người Việt Nam.

Kết quả này tiếp tục khẳng định truyền thống quý báu của Liên hiệp các hội qua 70 năm trưởng thành; thực sự trở thành ngôi nhà chung cho các tổ chức thành viên, có vai quan trọng, là đầu mối quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc thông qua các hoạt động, bồi dưỡng, phát triển các tác phẩm văn hóa nghệ thuật.

Góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, Liên hiệp các hội chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của các văn nghệ sỹ; chưa biết xử lý tiền bạc, ngân sách cho đúng, kịp thời.

Vấn đề xã hội hóa nguồn lực chưa được chỉ đạo tốt từ trung ương đến địa phương. Đời sống của nhiều anh em văn nghệ sỹ còn khó khăn; kinh phí hỗ trợ đãi ngộ, đào tạo, khuyến khích tài năng của Nhà nước còn hạn chế…

Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý về chủ trương đối với những kiến nghị được nêu ra tại buổi làm việc liên quan đến những vấn đề như kinh phí hỗ trợ hoạt động; hỗ trợ cho các nghệ sỹ tiêu biểu gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hoạt động cho các cơ quan báo chí của Liên hiệp các hội; vấn đề nhà ở xã hội cho văn nghệ sỹ gặp khó khăn về nơi ở…/.
 
TTXVN/VNP


Top