Tin tức

Thủ tướng: Doanh nghiệp là “trái tim” của nền kinh tế


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng”.

Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/12/2021 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tới các Chi nhánh VCCI tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng dự Đại hội tại đầu cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội đã tổng kết công tác VCCI nhiệm kỳ VI (2015-2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021-2026); sửa đổi Điều lệ VCCI và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra VCCI khóa VII.

Đại hội đã thảo luận, phân tích và thống nhất phương hướng hoạt động, thống nhất về tầm nhìn “Doanh nghiệp vững mạnh — Quốc gia thịnh vượng” và sứ mệnh “Liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới”.

Đại hội đã xác định các phương hướng, mục tiêu cùng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đặc biệt là 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới gồm: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong xây dựng văn hóa kỉnh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng, củng cố niềm tin xã hội đối với doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 93 thành viên, đại diện cho gần 200 nghìn doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc. Đại hội thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội VCCI lần thứ VII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, đặt ra những thách thức vô cùng to lớn đối với sự phát triển của các quốc gia. Đối với nước ta, trong 2 năm vừa qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, xã hội, sức khỏe, đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau với tinh thần “tương thân, tương ái” để cùng vượt qua thách thức; có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả, kịp thời cả về vật chất và tinh thần trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với nhân dân, với đất nước. Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao sự chung tay, chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang phải đối mặt; chủ động đề ra và tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, kịp thời để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành với sự đồng tình, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, cùng cộng đồng doanh nghiệp, vai trò, vị thế và uy tín của VCCI ngày càng được khẳng định, đề cao. Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. “Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp của VCCI, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng phát biểu.

Cùng với ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế mà VCCI có thể làm tốt hơn như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động; tham gia nhiều hơn trong xây dựng chính sách đối với nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế đất nước; sự liên kết giữa các doanh nghiệp và chất lượng hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp chưa cao; quan tâm hơn nữa đến công tác đại diện cho người sử dụng lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển bền vững trong các doanh nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định khát vọng về mục tiêu phát triển của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là mục tiêu lớn, đầy thử thách với đất nước ta, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội thuận lợi nhưng có nhiều khó khăn, thách thức hơn.

Điều này càng đặt trọng trách lớn hơn, nặng nề hơn tới cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra.

Thủ tướng khẳng định, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh - là “trái tim” của nền kinh tế, là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để có được cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, lớn mạnh thì vai trò của VCCI rất quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tán thành với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội lần thứ VII của VCCI đã đề ra; đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Trước mắt, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

Thủ tướng đề nghị VCCI không ngừng xây dựng, củng cố để thực sự trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Tham gia tích cực, góp phần ngày càng quan trọng vào thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, với mục tiêu quan trọng nhất là làm sao các chính sách, pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển nhất.

Người đứng đầu Chính phủ tán thành với quan điểm của VCCI, song bổ sung để hoàn thiện thành “Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia hùng cường và thịnh thượng”.  Trên cơ sở đó đề nghị VCCI triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vững mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại, tích cực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh, tăng năng suất lao động để nâng cao vị trí của doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, quan tâm hơn đến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, xây dựng và củng cố quan hệ lao động bền vững, hài hoà.

Thủ tướng yêu cầu VCCI đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự lực, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Xây dựng văn hoá kinh doanh phải xứng tầm phát triển của đất nước. Văn hoá kinh doanh gắn liền với xây dựng đất nước ta văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. VCCI phải dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, chủ động tham vấn, góp phần hoàn thiện các chính sách hội nhập của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.  “Tương lai của kinh tế Việt Nam là hội nhập và thực tế Việt Nam đã là quốc gia hội nhập rất sâu rộng với thế giới”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan hữu quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao… và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ VCCI triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ: Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều biến đổi, bất định, khó lường, cơ hội, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức nhưng tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó, yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ thích ứng, nỗ lực vươn lên, vươn cao, vươn xa và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, với mục tiêu lớn nhất là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

TTXVN/VNP

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật Lưu trữ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2024.

Top