Tin tức

Thủ tướng: Công tác dân vận tập trung giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân


 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Cán sự đảng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp cho biết, ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, gắn với công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Chính phủ và của Ban Dân vận Trung ương.

Chương trình phối hợp được tập trung vào các nội dung: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng và thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2021; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền...

Các đại biểu tham dự Hội nghị dành thời gian thảo luận về các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ. Theo đó, công phối hợp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận…của Đảng về công tác dân vận và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống COVID-19 và phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế. Hai cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Dân vận, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thiện và thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu; xây dựng, thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ năm 2016 đến nay trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi rất cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp đã tác động mạnh đến nước ta, gây ra thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, đất nước ta vẫn vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật: Kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước, năng suất lao động được cải thiện. Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 ASEAN. Phát triển văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2021, đất nước ta gặp những khó khăn, thách thức gay gắt hơn do dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với sự xuất hiện của biến thể Delta lây lan nhanh, nguy hiểm hơn. Nhờ sự “chung lưng đấu cật”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Kinh tế, xã hội đã có chuyển biến tích cực với nhiều khởi sắc: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn tiếp tục được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 600 tỷ USD, dự báo cả năm sẽ thiết lập kỷ lục mới, đạt khoảng 640-645 tỷ USD, tiếp tục xuất siêu...

“Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 là công sức chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có được từ sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, thời gian tới, tình hình trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội. Trong bối cảnh mới, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cần được nâng lên một tầm cao mới, đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới phù hợp với sự phát triển của đất nước, khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra trong giai đoạn 2021- 2025.

Theo Thủ tướng, để thực hiện yêu cầu trên, hai bên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần phối hợp, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên chủ động nắm tình hình Nhân dân, phản ứng của xã hội, nhất là những vấn đề nóng, bức xúc; kịp thời đề xuất giải pháp đồng bộ, hiệu quả giải quyết những vấn đề nổi cộm và những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh và đa dạng hóa phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê cha đất tổ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài…

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác dân vận, hơn ai hết sẽ tập trung hết trí tuệ, tâm sức của mình hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Công tác dân vận sẽ ngày càng thực sự đổi mới và đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Nhân dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TTXVN/VNP


Top