Tin tức

Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh (bên phải) và bà Lương Tú Anh,
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão ký kết hợp tác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và một số đơn vị ký kết chương trình Hợp tác triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665). Hoạt động cũng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong khởi nghiệp; nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên; tìm kiếm, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư...

Việc triển khai Đề án gồm năm nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông; Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; Hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Từ nay đến cuối năm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng không gian khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp bằng nguồn vận động xã hội hóa; tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Tại buổi lễ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan cam kết phối hợp đào tạo nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho học sinh, sinh viên; trao học bổng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp đào tạo nghề nghiệp, tiếp nhận học sinh, sinh viên có đủ năng lực, kỹ năng nghề vào làm việc tại các doanh nghiệp./.

TTXVN/VNP


Top