Tin tức

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam


Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã diễn ra sáng 28/12, tại Hà Nội.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trương ương Đỗ Ngọc An, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương; một số ban biên tập và đơn vị chức năng thuộc TTXVN dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An nêu rõ: Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những định hướng, chủ trương, đường lối lãnh đạo về kinh tế; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương đó; thẩm định các đề án về phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực được phân công. TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia với những thông tin chính thống, bao trùm về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Việc ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và TTXVN là cơ sở để hai cơ quan phối hợp với nhau chặt chẽ, thường xuyên hơn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương giao nhiệm vụ đầu mối là Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế của Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ, gắn bó hơn nữa với các đơn vị của TTXVN để làm giàu thêm kho thông tin dữ liệu trong nước và quốc tế, đồng thời nâng tầm công tác truyền thông, chuyển tải các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tới đông đảo các tầng lớp xã hội thông qua mạng lưới rộng lớn của TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đánh giá, việc ký kết Quy chế phối hợp công tác thể hiện mong muốn, trách nhiệm chung của hai cơ quan trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đang chủ trì xây dựng nhiều đề án lớn, mang tầm vĩ mô, dài hạn như: Chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Việc thực hiện những chủ trương lớn này cũng là nhiệm vụ quan trọng của TTXVN trong vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia.  Với hệ thống phóng viên thường trú khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 địa bàn ở nước ngoài, cùng các kênh truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, TTXVN sẽ góp phần phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa những quyết sách vào thực tiễn cuộc sống, cung cấp thông tin, kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế - xã hội để các cơ quan hoạch định chính sách, trong đó có Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu và tham khảo.

Tổng Giám đốc TTXVN tin tưởng, quy chế phối hợp sẽ là nền tảng để hai cơ quan hỗ trợ nhau hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Theo quy chế phối hợp, hai cơ quan phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm vụ định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế.

TTXVN hỗ trợ thông tin các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương tại các địa phương trong nước; hoạt động hợp tác quốc tế ở nước ngoài.

Hai cơ quan cũng phối hợp thông tin tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai các chủ trương, mô hình mới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Ban Kinh tế Trung ương và TTXVN bảo đảm dẫn nguồn chính xác khi đăng tải thông tin hoặc sử dụng các sản phẩm thông tin của nhau./.

TTXVN/VNP


Top