Tin tức

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Năm chéo Việt Nam-Nga

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Phó Trưởng ban thường trực; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền Thông, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Các thành viên của Ban Tổ chức là đại diện các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ; Ban Đối ngoại Trung ương; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ban Tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm chéo Việt-Nga; phân công, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Năm chéo Việt Nam; phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức phía Nga về các nội dung liên quan đến chuẩn bị, tổ chức Năm chéo Việt-Nga./.

TTXVN/VNP


Top