Tin tức

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc''

Sáng 11/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc "Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội.
  Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
  Đồng bào các dân tộc trong Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
  Đồng bào các dân tộc trong Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
  Đồng bào các dân tộc trong Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  

Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của các dân tộc. Tham gia "Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có 200 người đại diện cho 25 dân tộc thiểu số của 14 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, quan điểm và chủ trương của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Quyền Chủ tịch nước cho rằng, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quyền Chủ tịch nước biểu dương các bộ, ngành liên quan, các địa phương, đồng bào các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, bền bỉ duy trì và phát triển Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam suốt 13 năm qua. Sự kiện hôm nay cùng các hoạt động ý nghĩa khác tại Làng góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập, hợp tác quốc tế.

Quyền Chủ tịch nước tin tưởng rằng, cấp ủy và chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung.

"Mong rằng, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.", Quyền Chủ tịch nước nói và đề nghị: Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Cùng với đó, nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tại lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng. Quyền Chủ tịch nước cũng dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Làng.

Tham dự, tham quan lễ hội năm nay du khách còn được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực ngày Tết của đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hiểu các phong tục độc đáo dịp Tết đến, xuân về của đồng bào trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc còn là dịp biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sợi dây cố kết cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mang đến không khí đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày đầu xuân mới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top