Tin tức

Quốc Oai- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản

Huyện Quốc Oai đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm tuyên truyền các quy định của Nhà nước về ATTP nói chung và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đến người dân, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản, xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Thực hiện quyết định số 1072/QD-SNN ngày 8/7/2022, Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn Hà Nội. Đoàn kiểm tra số 2 đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại huyện Quốc Oai. Trong đó, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại 02 cửa hàng Vật tư nông nghiệp và tại HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm.

Kết quả đánh giá cho thấy các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có đầy đủ hồ sơ pháp lý giấy chứng nhận để hoạt động kinh doanh. Tại Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm, các hộ chăn nuôi đã liên kết sản xuất thịt lợn sinh học, hàng năm cung cấp cho thị trường trên 200 tấn các sản phẩm từ thịt lợn và sản phẩm chăn nuôi an toàn. Huyện Quốc Oai đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về ATTP nói chung và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đến các tầng lớp nhân dân trong huyện như: tổ chức 121 buổi tuyên truyền, nói chuyện lồng ghép các hội, đoàn thể và người tiêu dùng về ATTP với 5.120 người tham dự; phối hợp với UBND các xã mở 04 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cây trồng đảm bảo ATTP; phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội, Trạm Chăn nuôi và Thú y Huyện, Trạm Trồng trọt & BVTV Huyện, UBND các xã tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho trên 100 người là các hộ sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và người tiêu dùng.

  Đoàn Kiểm tra số 2 họp đánh giá công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản tại UBND huyện Quốc Oai.  
  Kiểm tra về thủ tục giấy tờ pháp lý, an toàn bảo vệ các thiết bị vật tư trong kinh doanh tại Công ty GreenVet.  
  Kiểm tra sản phẩm thịt lợn đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP trước khi cung ứng đến với người tiêu dùng.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 75 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản, 6 tháng đầu năm 2022, Phòng kinh tế đã thẩm định định kỳ 17 cơ sở,  lũy kế đã cấp 75/75 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định. Tính đến nay có 18.386/18.386 cơ sở ký cam kết trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Đặc biệt, Huyện cũng đã đẩy mạnh hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản, xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn như:  Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Đồng Tâm; Mô hình trồng và thâm canh chè, xã Hòa Thạch; Mô hình chăn nuôi công nghệ cao xã Cấn Hữu; Mô hình Nhãn chín muộn xã Đại Thành; Mô hình trồng rau an toàn xã Yên Sơn, Cộng Hòa; Mô hình chuỗi liên kết gà Đồi xã Đông Yên.

  Kiểm tra vệ sinh khu vực sơ chế, giết mổ tại HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm.  
  Các sản phẩm thuốc thú y đều được thẩm định nguồn gốc sản phẩm, có hợp đồng, hóa đơn đầy đủ.  
  Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp.  
  Các sản phẩm thuốc thú y cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.  

Trên địa bàn huyện đã có 102 cơ sở với 212 sản phẩm được cấp mã Qr truy xuất nguồn gốc (rau an toàn của HTX NN Quảng Yên; Chè của HTX Long Phú; Miến dong của cơ sở sản xuất và kinh doanh miến dong làng So; Trứng, thịt gà của HTX thực phẩm Thành An; bưởi xã Sài Sơn...). Trong 6 tháng đầu năm, Huyện đã lấy 40 mẫu rau để kiểm tra trong đó 40/40 mẫu đạt chất lượng. UBND Huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành thống kê và ký cam kết. Tổng số hộ đã ký cam kết theo Thông tư 17, không sử dụng chất cấm, kháng sinh, thuốc BTVT ngoài danh mục cho phép là 10.124/11.403, đạt 88%./.

Thực hiện: Bích Vân, Khánh Long


Top