Tin tức

Quảng Trị đầu tư 1,8 tỷ đồng bảo tồn giá trị di sản bài chòi

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị," giai đoạn 2018-2023. 

Để thực hiện đề án này, thời gian tới tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: điều tra, kiểm kê, phân loại nghệ thuật bài chòi; tổ chức truyền dạy và đào tạo thế hệ trẻ thực hành kỹ năng về nghệ thuật bài chòi; tạo điều kiện, môi trường cho những nghệ nhân, câu lạc bộ, cộng đồng có hoạt động bài chòi; tổ chức khai thác di sản bài chòi phục vụ phát triển văn hóa và du lịch; tuyên truyền bảo vệ và phát huy bài chòi ở cơ sở. 

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tổng kinh phí dự kiến để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi khoảng 1,8 tỷ đồng. 

Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, hình thành và phát triển trong quá trình lao động sản xuất, giao lưu văn hóa và đã có từ lâu ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngày 7/12/2017, tại Hàn Quốc, Hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ UNESCO về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức ra Nghị quyết đưa “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cuối tháng 6/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại Quảng Trị, bài chòi là một trò chơi dân gian ra đời từ lâu. Trước năm 1945, ở hầu hết các làng quê tỉnh Quảng Trị đều tồn tại một hình thức giải trí vào dịp Tết là đánh bài tới. Sau đó, đánh bài tới phát triển cả về quy mô và cách thức./.

TTXVN/VNP


Top