Tin tức

Quảng Ninh: Thành lập Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Ngày 2/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước, được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho thành lập và thực hiện thí điểm.

Trung tâm Truyền thông được thành lập trên cơ sở hợp nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), Trung tâm Thông tin tỉnh (thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh). 

Trung tâm này có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên đa năng có khả năng tác nghiệp đa phương tiện; tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ,” hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia.

Tổ chức bộ máy Ban Lãnh đạo Trung tâm, gồm 1 giám đốc, 3 phó giám đốc.

Trước mắt, Trung tâm giữ nguyên số lượng lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí như hiện có, sau đó thực hiện giảm dần theo lộ trình. Các phòng, ban, đơn vị đầu mối trực thuộc và số lượng biên chế của Trung tâm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

Về sản phẩm truyền thông, trước mắt giữ nguyên các sản phẩm truyền thông hiện có (tích hợp những nội dung trùng lắp) của các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh.

Việc thành lập trung tâm nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu trong hoạt động báo chí gắn với chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của nhà báo và các đơn vị báo chí./.

TTXVN/VNP

Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV (điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Top