Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tăng cường khối đại đoàn kết, tạo nền tảng đưa đất nước đi lên

Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các Dân tộc- Di sản Văn hóa Việt Nam 2022” và chương trình nghệ thuật mang tên “Khát vọng Việt Nam”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và 77 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng tới các vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào; chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống và bày tỏ sự vui mừng tham dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn coi trọng xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đã tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên cách mạng tháng Tám lịch sử, giành độc lập dân tộc và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

  Tiết mục "Cội nguồn Việt Nam". Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu của 54 dân tộc anh em, biểu dương các tấm gương từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuần Lễ Đại đoàn kết giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước và người Việt Nam chúng ta.

Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chung sức đồng lòng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc, đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động và các phong trào thi đua; động viên đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, với lịch sử văn hóa mấy ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đó chính là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh để đưa đất nước ta đi lên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng.

Sau Lễ khai mạc là đêm nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam”, gồm 2 chương với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trải dài theo hành trình di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam dọc ba miền Bắc – Trung – Nam và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top