Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Kiến trúc Việt Nam từng bước hội nhập vững vàng với thế giới

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, 72 năm qua (1948-2020), đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam luôn một lòng theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp quan trọng và ghi dấu ấn đậm nét và từng chặng đường phát triển của đất nước. Hiện cả nước đã hình thành gần 850 thành phố và đô thị lớn nhỏ cùng hàng trăm khu đô thị mới được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến, tiếp cận trình độ quốc tế. Bên cạnh đó, diện mạo nông thôn ngày càng được thay đổi với hàng triệu công trình xây dựng mới, trong đó nhiều công trình có kiến trúc độc đáo, được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh xu hướng chủ đạo của kiến trúc hiện đại, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kiến trúc thân thiện với môi trường, thông minh, vì cộng đồng dần định hình với chất lượng nghệ thuật ngày càng được chú trọng và nâng cao, tiệm cận với xu hướng và phong cách kiến trúc đương đại. Nhiều kiến trúc sư Việt Nam, trong đó có những kiến trúc sư trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, đã đạt được giải thưởng cao tại các cuộc thi trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Kiến trúc Việt Nam đã tiếp cận và từng bước hội nhập vững vàng và kiến trúc thế giới. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc được chú trọng, có bước tiến mới theo hướng chuyên nghiệp hơn. Nhận thức của cả xã hội về bảo tồn đã có những thay đổi tích cực, vai trò kiến trúc sư ngày càng được đề cao. Hạ tầng kiến trúc các vùng ven đô, vùng nông thôn cũng dần bớt tính tự phát, được hình thành theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, gắn phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời với nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa và kiến trúc xóm, làng truyền thống của người Việt”.

Biểu dương những thành tích Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng nêu rõ vai trò quan trọng của các kiến trúc sư trong công cuộc kiến thiết đất nước, tạo dựng một diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; đồng thời chủ động, tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước xây dựng,ban hành Luật Kiến trúc.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tiếp tục chú trọng định hướng phát triển kiến trúc xanh, kiến trúc hướng về cộng đồng; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống đặc sắc; thúc đẩy và lan tỏa các sản phẩm có giá trị và xu hướng kiến trúc hiện đại.

Phó Thủ tướng mong muốn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát huy vai trò tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi để kiến trúc nói riêng, văn hóa nghệ thuật, kinh tế xã hội nói chung phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng; quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ kiến trúc sư phát triển, cống hiến cho đất nước.

Trong 5 năm qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính: Thực hiện Nghị quyết 23/NQ/TƯ của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, lấy mục tiêu xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng văn bản pháp luật để đổi mới môi trường hành nghề kiến trúc; xây dựng Hội thành tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh.

Xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ chú trọng hoạt động sáng tác kiến trúc theo hướng tiên tiến và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước xây dựng hệ thống lý luận, phê bình kiến trúc Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động hội để tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho kiến trúc sư lao động sáng tạo hiệu quả, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ khóa X,nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 95 thành viên. Ông Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025./.

TTXVN/VNP


Top