Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều 15/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển của Ngành thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành liên quan cùng dự.

Báo cáo kết quả triển khai công tác nông nghiệp, nông thôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: Trong 5 năm (từ 2016 - 2020) và giai đoạn 2021 - 2022, Bộ đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc với 6 nhóm kết quả nổi bật.

Bộ đã hoàn thành tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản pháp luật để huy động nguồn lực cho phát triển ngành. Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành; công tác cải thiện môi trường kinh doanh được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Bộ đã chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cùng với đó, Bộ chủ trì xây dựng và triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh; phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh từng bước hoàn thiện, phù hợp hơn với kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; chủ động, nhanh nhạy trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định rõ mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 và năm 2023. Theo đó, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,5-3%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 48-50 tỷ USD. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%; thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn gấp 1,5 lần năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%. Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3-3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 54-55 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt trên 78%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02%.

Trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường; nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về “Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”.

Đại diện lãnh đạo Bộ nêu một số đề xuất, kiến nghị. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ đề nghị Chính phủ sớm xem xét, giải quyết vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện ở một số dự án thủy lợi nhóm A và một số cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là tiền thân của 7 bộ, ngành nhập lại, với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực; nhiều chủ thể tham gia. Do đó, công tác quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế xuất phát từ nội tại. Với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, lần đầu tiên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một chiến lược rõ ràng, giúp phát huy được các thành tựu nông nghiệp, giải quyết được cơ bản một số vấn đề nội tại. Chiến lược đưa ra cách tiếp cận tư duy nông nghiệp mới, không còn là tăng trưởng đơn giá trị mà chuyển sang tích hợp đa giá trị, tổ chức lại thị trường, xây dựng hệ sinh thái giữa doanh nghiệp và nông dân; từng bước giúp tạo sinh kế bền vững và con đường phát triển cho 60 triệu nông dân trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được Chiến lược này, Bộ trưởng cho rằng, cần có cơ chế, chính sách cụ thể tới từng người nông dân để họ hiểu rõ và thực hiện mới tránh được “lời nguyền” về một nền nông nghiệp manh mún, tự phát, nhỏ lẻ.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá: Nông nghiệp Việt Nam đã thực sự khẳng định được vị thế, vai trò của mình - là bệ đỡ cho nền kinh tế Việt Nam. Qua đại dịch COVID-19 càng thấy rõ được giá trị của ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Nhất trí với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, cùng với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các hệ thống chính sách, văn bản pháp quy cụ thể của ngành Nông nghiệp được triển khai, hoàn thiện. Tuy nhiên, thời gian tới, cần rà soát lại các hệ thống văn bản chính sách nhằm đồng bộ và hiện thực hóa các chủ trương về ngành Nông nghiệp.

Về kiến nghị liên quan các dự án thủy lợi nhóm A như Dự án hồ chứa nước Bản Mồng A, tỉnh Nghệ An; dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk, dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu việc triển khai đối với các dự án trên cần được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng chủ trương của Chính phủ. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, Bộ cần nêu cụ thể. Trong trường hợp cần thiết, Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp cùng các bộ, ngành liên quan họp, tháo gỡ nhằm đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Đối với vấn đề gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, chỉ còn 6 tháng để Việt Nam thể hiện sự tích cực và những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình gỡ thẻ vàng của EU. Các đơn vị cần triển khai các biện pháp kịp thời nhằm khẳng định những cam kết trong việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Đề cập đến vấn đề chiếu xạ trái cây tươi để xuất khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ việc mở rộng ứng dụng trên nhằm đáp ứng nhu cầu của các địa phương có trái cây đặc sản và có kế hoạch xuất khẩu như Bắc Giang, Sơn La…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top