Tin tức

Phiên họp thứ 12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phát biểu
chỉ đạo Phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì Phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tiếp tục đà của các năm trước và năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2017, cùng với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, tiến triển theo chiều sâu, mang lại những kết quả rõ nét, đồng bộ hơn, đồng thời đã chú ý khắc phục hạn chế ở các bộ, ngành, địa phương.

Hầu hết các công việc, chương trình kế hoạch đã đề ra đều được triển khai thực hiện nghiêm túc; các cơ quan phối hợp nhịp nhàng, vào cuộc quyết liệt hơn.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, có chương trình kế hoạch, phân công phân nhiệm rõ ràng, rõ đến đâu làm đến đó, huy động sức mạnh toàn dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thành phong trào, xu thế và điều quan trọng là qua đó rút ra những kinh nghiệm quý.

Về những kết quả nổi bật đã đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ: Chúng ta đã hết sức coi trọng cả phòng và chống, trong đó có việc thông qua Bộ luật Hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản về kiểm tra giám sát, kê khai tài sản; đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo hoạt động nền nếp, bài bản theo chương trình, kế hoạch; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc tích cực, trách nhiệm.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong khâu phát hiện, giám định, điều tra; tiến độ xét xử còn chậm, chưa đạt yêu cầu; khâu thu hồi tài sản đã được chú ý nhưng số lượng tài sản thu hồi được còn ít.

So với Trung ương, ở các địa phương đã có chuyển biến trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhưng chưa mạnh mẽ. Một số trường hợp xử lý hành chính chậm, chưa đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng; có ý kiến cho rằng mức xử lý còn nhẹ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, cần tập trung thực hiện bằng được những phương hướng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đã đề ra, nghiêm túc triển khai Bộ luật Hình sự, các văn bản, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định của Chính phủ về kiểm tra giám sát, kê khai tài sản; chú ý khâu phát hiện, giám định, thu hồi tài sản, khắc phục những tồn tại hạn chế; bảo đảm thực thi pháp luật, đồng thời với tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng; cần tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm tính công khai và phát huy vai trò của báo chí tham gia giám sát.

Tuy nhiên, báo chí cũng cần thông tin đúng, chuẩn xác, góp phần thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt.

Tính công khai là "thanh bảo kiếm" để chữa lành những vết thương. Sắp tới, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải tiếp tục được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, không có trở ngại nào, sức ép nào, Tổng Bí thư chỉ rõ./.
 
TTXVN/VNP


Top