Tin tức

Nhân lực giúp các nước ASEAN thoát bẫy thu nhập trung bình

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký ASEAN. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi tiếp, làm việc với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Đề cập năm 2020, Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN đồng thời đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Đây là trọng trách và cũng là thời cơ lớn, Việt Nam sẽ dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành công trọng trách này.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam có 5 nội dung cơ bản. Một là thúc đẩy vai trò tạo sự gắn bó tương trợ lẫn nhau với quan điểm là huy động sức mạnh của từng quốc gia trong cộng đồng. Hai là tập trung thúc đẩy liên kết khu vực và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo kết nối toàn diện nội khối. Ba là thúc đẩy phát triển bao trùm với kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và phát triển bền vững. Bốn là quan tâm thúc đẩy cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa các nước để tạo bản sắc văn hóa chung của cả cộng đồng ASEAN đa dạng về văn hóa và phổ biến rộng trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ đa dạng phong phú hình ảnh về các nước ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác văn hóa xã hội nhất là liên quan đến trẻ em, phụ nữ, văn hóa, nhân lực. Năm là tập trung nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN.

Khẳng định công tác xã hội là vấn đề quan trọng trong năm ASEAN và của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Bên cạnh đánh giá giữa kỳ, các nước trong khu vực sẽ thực hiện tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của việc này là nhằm để cộng đồng cùng cộng tác trong việc di cư tự do, đào tạo kỹ năng để đưa vấn đề nhân lực tạo thành bước đột phá giúp các nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Đánh giá cao việc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cho rằng: Đây là cuộc họp thiết thực và hiệu quả để bàn kế hoạch công việc cho năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các bộ, ngành đều đã có ý kiến và phù hợp với chủ đề Việt Nam đưa ra trong năm 2020 đó là “Gắn kết và chủ động thích ứng”. Ban Thư ký ASEAN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho những thảo luận tập trung vào 5 ưu tiên như Bộ trưởng đã đề cập.

Về sáng kiến tăng cường quyền năng của phụ nữ, theo Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, Ban Thư ký sẽ nỗ lực phối hợp giúp đỡ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao tổ chức sự kiện này. Đây cũng là sự kiện quan trọng trong các hoạt động của năm 2020.

Chúc mừng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Tổng Thư ký Lim Jock Hoi khẳng định: Đây là dấu ấn lớn, có ý nghĩa đối với vấn đề lao động và xã hội mà Cộng đồng ASEAN đã nỗ thực thực hiện, đặc biệt là việc nâng cao tuổi nghỉ hưu, tăng số lượng các tổ chức người lao động trong doanh nghiệp. "Những nội dung của Bộ luật giúp rất nhiều trong việc định hướng phát triển của cộng đồng trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến tuyên bố ASEAN trong năm 2020. Ban Thư ký ASEAN sẽ nỗ lực giúp Việt Nam để có kết quả đầu ra tốt", ông Lim Jock Hoi khẳng định./.

TTXVN/VNP


Top