Tin tức

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chiều 27/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương do ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc triển khai xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, nêu rõ trong suốt 72 năm hình thành, phát triển của mình, TTXVN luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan thông tin đối ngoại hàng đầu của đất nước. 

Theo Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2434/QĐ-TTg, TTXVN có nhiệm vụ trên cơ sở các đơn vị báo chí đối ngoại hiện có, phát triển một số tờ báo in, tạp chí in và báo điện tử quốc gia. Đến nay, TTXVN đã hoàn thành xây dựng "Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN" trình Thủ tướng Chính phủ. 

Đề án đưa ra mục tiêu phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus của TTXVN thành các báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã phát biểu, làm rõ hơn một số nội dung cụ thể về các bước tiếp theo trong triển khai thực hiện Đề án khi được Chính phủ thông qua. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Phạm Văn Linh ủng hộ Đề án của TTXVN và nhấn mạnh trong triển khai thực hiện "Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN" cần phải quán triệt sâu sắc Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020"./.

TTXVN/VNP


Top