Tin tức

Lào Cai triển khai các nhóm giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2020

Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Lào Cai.
Ảnh Hồng Ninh-TTXVN
Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định: Năm 2019 được đánh giá là khó khăn nhất trong những năm gần đây, nhưng các chỉ tiêu so với kế hoạch năm đều hoàn thành. Một số chỉ tiêu chính đạt kết quả ấn tượng như: Tốc độ tăng trưởng đạt 10,32%, đứng thứ 2/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Thu nhập GRDP bình quân đầu người đạt 70,6 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2018. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt gần 33.000 tỷ đồng, tăng trên 13%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng, chất lượng được nâng lên, số khách du lịch đến Lào Cai ước đạt trên 5,1 triệu lượt người. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 9.400 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,46%...

Năm 2020, Lào Cai chọn chủ đề công tác “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao”. Với quyết tâm cao nhất, tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp chính để chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.  Đó là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2020; duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung, nỗ lực cao triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2020 đã đề ra. Từng ngành, đơn vị, địa phương cần đưa ra các công việc, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Lào Cai đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang toàn tỉnh, với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao”.

Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện các nội dung thi đua trọng tâm: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp năm 2020; đẩy mạnh tổ chức triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thi đua tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và thực hiện tốt Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng đổi mới việc tổ chức triển khai phong trào thi đua chuyên đề theo hướng đơn giản, hiệu quả với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể./.

TTXVN/VNP


Top