Tin tức

Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội​

Ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
  Quang cảnh Toạ đàm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN  
Tại toạ đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động Thành phố nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về đường lối đổi mới của Đảng.
Ông Phạm Đức Hải đề nghị, các đại biểu tham dự buổi tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung như “Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào?”; Trao đổi để làm sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Đồng thời, các đại biểu phân tích và làm rõ hơn yêu cầu quan trọng của Đảng là phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong hệ thống chính trị. 
Tại toạ đàm, theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm khái quát lý luận cao và tổng kết thực tiễn sâu sắc. Tổng Bí thư đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu bật những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó có nội dung về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Dẫn lời trong tác phẩm của Tổng Bí thư "Thực tiễn đã minh chứng, một quốc gia muốn phát triển bền vững phải dựa vào các yếu tố như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cơ sở hạ tầng... và còn phải dựa vào yếu tố mềm là con người", bà Phạm Phương Thảo cho rằng, khi nghiên cứu về nội dung văn hóa trong tác phẩm của Tổng Bí thư, chúng ta càng nhận thức rõ hơn vai trò của văn hóa, mối quan hệ văn hóa với con người. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. 
Bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh, trọng tâm của xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh. Phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam sẽ góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong tình hình mới. 
Từ thực tiễn là người trực tiếp giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ông Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 nêu, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nên bắt đầu từ giáo dục, đào tạo. Theo ông Nguyễn Trung Châu Tuyên, giáo dục, đào tạo là nhân tố quan trọng góp phần trong xây dựng Đảng về đạo đức. Do đó, cần có chương trình giáo dục hay, môn đạo đức xuyên suốt; loại bỏ bệnh thành tích và xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự có đức và tài.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, các phát biểu tham luận đã tập trung phân tích các giá trị của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cho đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, đây là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, làm sao cho nhiều người với vị trí, vai trò của mình đóng góp tốt nhất cho quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nắm và hiểu rõ hơn về chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội./.
 


Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Quảng Ninh quảng bá du lịch và trao giải các đội đua Clipper Race

Quảng Ninh quảng bá du lịch và trao giải các đội đua Clipper Race

Tối 28/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch và Lễ trao giải, vinh danh các đội đua Clipper Race xuất sắc nhất trong cuộc đua số 7, thuộc chặng đua số 5 mang tên "Khám phá bất tận Vịnh Hạ Long". Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Grant Frew và hơn 100 đại biểu quốc tế đến từ Ban Tổ chức Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race), các nhà đầu tư, doanh nhân... tham dự.

Top