Tin tức

Kiểm toán Nhà nước bảo đảm nguyên tắc 'hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc...
        
Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đất nước và công cuộc phòng, chống tham nhũng. Toàn ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2019, các báo cáo kiểm toán đã phát hành theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; chủ động gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định; cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 31/12/2019, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính mặc dù có nhiều nỗ lực, số thu tuyệt đối lớn (63.102 tỷ đồng), nhưng về tỷ lệ thực hiện vẫn còn thấp hơn (đạt 70,4%) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng giúp Chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; đồng thời không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Sau khi hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và phê duyệt.

Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0; kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI (Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á) nhiệm kỳ 2018-2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng Kiểm toán Nhà nước sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

TTXVN/VNP


Top