Tin tức

Khởi công chế tạo khối thượng tầng giàn khai thác tại mỏ Cá Tầm

Ngày 23/3, tại bãi chế tạo giàn khoan của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Tổ hợp nhà thầu gồm Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco đã tổ chức khởi công chế tạo khối thượng tầng Giàn khai thác CTC1-WHP trong dự án phát triển khai thác mỏ dầu Cá Tầm (lô 09/3-12).

Giàn khai thác CTC1-WHP là hạng mục quan trọng nhất trong Dự án phát triển khai thác mỏ Cá Tầm do Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro-PVEP-Bitexco làm chủ đầu tư được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và thiết kế Vietsovpetro.

Khối thượng tầng có tổng trọng lượng 1.472 tấn (bao gồm cả cần đuốc và sân bay trực thăng) do các nhà thầu Lilama 18, Alpha ECC và PVC-MS đảm trách thi công, dự kiến sẽ hoàn thiện trong sáu tháng.

Theo kế hoạch, tháng Chín, khối thượng tầng Giàn khai thác CTC1-WHP sẽ được đưa ra lắp đặt và cuối năm 2018 sẽ cho dòng dầu thương mại đầu tiên. 

Tại buổi lễ, ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết sau nhiều năm chỉ phát hiện được mỏ khí, việc phát triển khai thác mỏ dầu Cá Tầm là sự kiện rất có ý nghĩa với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Tại khu vực này sẽ được xây dựng, lắp đặt hai giàn khoan và dự kiến đem lại hiệu quả kinh tế đến hết năm 2032, đóng góp đáng kể cho ngân sách và lợi nhuận cho các chủ đầu tư. 

Lô 09-3/12 do Vietsovpetro là Nhà điều hành theo hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí ký ngày 12/9/2012 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Tổ hợp nhà thầu Vietsovpetro (55%), PVEP (30%) và Bitexco (15%). Mỏ dầu Cá Tầm sẽ được kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Vietsovpetro tại lô 09-1 khi đi vào khai thác./.

TTXVN/VNP


Top