Tin tức

Khai trương Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng


Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trong và ngoài quân đội thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

Dự lễ khai trương có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện một số cơ quan Trung ương cùng đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng nhằm cung cấp trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, kịp thời.

Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 29 thủ tục hành chính, trên 6 lĩnh vực, gồm: Báo chí, Quản lý vật liệu nổ quốc phòng, Mật mã dân sự, Chứng thực điện tử, Chính sách quân đội và Công nghệ thông tin. Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng được kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên mạng internet. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân, doanh nghiệp giao dịch với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng trên môi trường điện tử; đồng thời cũng là kênh theo dõi, giám sát nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi khai trương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, việc đưa vào sử dụng Cổng Dịch vụ công thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng ra đời góp phần tạo bước phát triển mới trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Nhấn mạnh việc khai trương Cổng Dịch vụ công có mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao, biểu dương Bộ Tư lệnh 86, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiến hành lựa chọn, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính để triển khai Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, việc khai trương lần này chỉ là kết quả bước đầu của quá trình, là tiền đề để thực hiện các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về vai trò, vị trí của Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; từ đó kịp thời thay đổi phương thức giải quyết thủ tục hành chính từ thủ công, truyền thống, trực tiếp sang giải quyết trực tuyến trên môi trường điện tử.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh 86, Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng hoạt động thông suốt, an toàn, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; tập trung vào các thủ tục hành chính có số lượng đối tượng thực hiện lớn, qua nhiều khâu, nhiều bước để thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của bộ nhằm công khai, minh bạch, giảm chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kịp thời đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, nhân viên giải quyết thủ tục hành chính có hành vi nhũng nhiễu.../.

TTXVN/VNP


Top