Tin tức

Khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam. Ảnh Minh Đức/TTXVN
Ngày 25/11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần IV năm 2021 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng hơn 170 đại biểu trí thức trẻ ở trong nước và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Diễn đàn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 diễn ra trong hai ngày 25-26/11, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

Được khởi xướng từ năm 2018, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là sự kiện thường niên với mong muốn để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Đây cũng là cơ hội đề xuất cơ chế phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo kênh tham vấn để Chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển đất nước.

Tiếp nối thành công qua ba lần tổ chức, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ IV nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới, phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn lần này có độ tuổi không quá 35, có quốc tịch Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam), đến từ Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ; có các nghiên cứu, các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: Khơi nguồn sáng tạo; Ứng dụng và Chuyển giao; Kết nối trí thức trẻ phát triển nền kinh tế số, nhân lực số quốc gia; Phát triển và thương mại hóa các giải pháp chuyển đổi số.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, đây là các nhóm chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, bối cảnh thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của nước ta, đòi hỏi cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững. Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức Diễn đàn hy vọng sẽ đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu về các sáng kiến, giải pháp nhằm định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiểu đổi mới, phát triển đất nước.

Một điểm mới của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV là việc tổ chức khoảng 15 hội thảo khoa học, diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề, lĩnh vực chuyên môn để các trí thức trẻ thảo luận, trao đổi trước thềm Diễn đàn. Bên cạnh đó, Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã được xây dựng, củng cố bằng những mạng lưới theo khu vực, như mạng lưới trí thức trẻ khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương hay theo từng lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế, xây dựng, y khoa, năng lượng... Điều này một mặt giúp kết nối mạnh mẽ hơn nữa mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, mặt khác tạo cơ chế hoạt động bền vững, hiệu quả cho mạng lưới tổng thể.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Xuyên suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Những thành tựu quan trọng đạt được của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là thành tựu trong những năm gần đây là tổng hòa của nhiều yếu tố, lĩnh vực, trong đó phải kể đến sự "góp sức" của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước để tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn cần sự đóng góp trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò rất lớn của đội ngũ trí thức trẻ.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối toàn cầu... là những lĩnh vực thế mạnh của đội ngũ trí thức, đồng thời cũng là niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho thế hệ trẻ. Đánh giá cao Trung ương Đoàn trong việc chọn chủ đề "Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các trí thức trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực đóng góp, đưa ra những ý tưởng, đề xuất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn trân trọng những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của các trí thức trẻ và sẽ nghiên cứu, tiếp thu, thể chế hóa thành những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước.

Theo dự kiến, kết thúc Diễn đàn, các đại biểu sẽ thông qua Báo cáo đề xuất, khuyến nghị của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV; hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học trực thuộc Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; công bố các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu được đặt hàng bởi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…/.

TTXVN/VNP


Top