Tin tức

Hướng đến xuất khẩu giống nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thăm sản phẩm trưng bày của
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, với diện tích đất canh tác nông nghiệp thấp, nhưng nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Trong các giải pháp phát triển nông nghiệp, giống vô cùng quan trọng. Việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, năng lực chọn tạo giống đã được nâng lên một bậc rõ nét. Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng tính hội nhập, chuyển giao giống cần đẩy mạnh hơn. Các đơn vị cần hướng đến xuất khẩu giống nông nghiệp.

“Cần nghĩ đến khâu tạo ra giá trị cao mà “nhẹ nhàng” nhất, chứ không chỉ nghĩ đến giá trị mang lại ở khâu sản xuất thương phẩm cuối cùng”, Bộ trưởng gợi ý.

Sau gần 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020”, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới được chọn tạo hoặc nhập nội. Những giống có ưu thế đã được áp dụng trên diện rộng, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm.

Từ năm 2010 đến nay, đã có 685 giống cây trồng, 252 giống cây lâm nghiệp, 26 dòng/tổ hợp lai vật nuôi và 13 giống thủy sản được công nhận.

Mục tiêu đề án là sẽ tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà, nhằm tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành từ nay đến năm 2030. Sẽ có khoảng 500-700 giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất.

Đề án cũng sẽ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống; ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo, sản xuất giống nhằm tạo ra nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cung cấp cho sản xuất đại trà.

Theo đó, đề án sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống những cây trồng, vật nuôi được ưu tiên cơ cấu lại theo 3 trục sản phẩm: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương.

Để đa dạng hóa nguồn giống cây trồng, vật nuôi cung cấp cho sản xuất, đề án sẽ tiếp tục nghiên cứu chọn tạo những giống mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, năng suất, chất lượng cao; phục tráng giống cây trồng, vật nuôi đặc sản của các địa phương; nhập nội, mua bản quyền tác giả giống mới.

Bộ tiếp tục đầu tư chương trình giống trong thời gian tới; trong đó ưu tiên: tăng cường năng lực kiểm định/kiểm nghiệm giống và hỗ trợ một phần kinh phí kiểm nghiệm/kiểm định cho các đơn vị sản xuất giống để từng bước quản lý chặt chẽ hơn chất lượng giống trong sản xuất, ông Trần Ngọc Thạch kiến nghị./.

TTXVN/VNP

Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội

Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội

Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã có 21 văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành, tạo hành lang pháp lý, góp phần quan trọng thực hiện cơ bản hoàn thành 5 quan điểm, 3 mục tiêu của Nghị quyết. Phần lớn các chính sách được thực hiện khá thành công, giúp tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước, làm giảm chi phí đầu vào, kiềm chế lạm phát. Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội.

Top