Tin tức

Hội thảo Lý luận lần thứ tư giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

Ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Rosario Pentón, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hiệu trưởng Trường Đảng Cao cấp Ñico López ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Cao cấp Ñico López. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, hội thảo lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề: “Phát triển kinh tế, xã hội và công tác chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Cộng sản Việt Nam” đã được tổ chức trọng thể trong hai ngày 14 và 15/11 tại thủ đô Havana.

Tại hội thảo, các nhà lý luận, nhà khoa học và đại biểu hai bên đã trình bày và trao đổi, thảo luận về các báo cáo đề dẫn của hai Trưởng đoàn đại biểu hai Đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của hai Đảng về phát triển kinh tế-xã hội và công tác chính trị, tư tưởng, rút ra từ công cuộc Đổi mới của Việt Nam và cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội của Cuba.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ các yếu tố quyết định trong phát triển kinh tế-xã hội và công tác chính trị, tư tưởng công tác tư tưởng của mỗi Đảng và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi bên. 

Qua đó, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai Đảng cùng quan tâm như sự lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình,” chống lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng José Martí và Fidel Castro.

Một trong những điểm mới của hội thảo lần này là sau mỗi phiên hội thảo, đoàn đại biểu Việt Nam được mời tới khảo sát thực tiễn tại các cơ sở của Cuba.

Cụ thể, các đại biểu đã dành thời giam khảo sát, thăm thực tế tại Đặc khu phát triển Mariel, mô hình trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội Cuba, gắn với đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế và trường Đại học Khoa học Tin học để tìm hiểu về công tác chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng như công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của Cuba. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở kinh nghiệm của các lần hội thảo trước, các diễn giả đã tập trung trình bày ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho việc trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc của cả hai bên.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta và đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba đều đánh giá cao việc hai đoàn đại biểu hai Đảng đã thảo luận, chia sẻ thẳng thắn, chân thành và cởi mở, trên tinh thần đồng chí, anh em, thể hiện sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.

Trưởng đoàn hai Đảng khẳng định trao đổi lý luận giữa hai đảng là hoạt động bổ ích, thiết thực cần tiếp tục được duy trì. Thông qua kết quả tổ chức Hội thảo lần này, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho hội thảo lần thứ 5, sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020.

Ngày 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, ông Nguyễn Xuân Thắng đã thăm làm việc tại Trường Đảng Cao cấp Ñico López, nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường đảng của bạn với nội dung “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý”; ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023 giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Cao cấp Ñico López./.

TTXVN/VNP


Top