Tin tức

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Quốc hội


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiều 31/12, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 về công tác Đảng, chính quyền và Công đoàn của Văn phòng Quốc hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Đây cũng là năm đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng, đời sống của nhân dân cả nước…, ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch công tác của các cơ quan, tổ chức, trong đó có hoạt động của các cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương, cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả, đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, khối lượng công việc là rất lớn như: tổ chức bầu cử, diễn ra hai kỳ họp, chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ nhất, với rất nhiều công việc. Nhiều hoạt động của Quốc hội chưa có tiền lệ, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao. Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng 4 chuyên đề, hiện Đảng đoàn Quốc hội đã thực hiện xong 3 đề án, đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương. Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, quyết định các khung khổ về chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách, vay và trả nợ công, đầu tư công và kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế cho cả 5 năm …

Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là sự cố gắng rất lớn, từ sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp trong công tác. Thành tích và kết quả trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong 2021 có được do nhiều yếu tố, trong đó có công tác phục vụ, tham mưu của Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là tinh thần làm việc không kể ngày, đêm, ngày nghỉ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2021.

Về nhiệm vụ năm 2022, cơ bản đồng tình với những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhận thức kết quả đạt được trong năm 2021 là rất quan trọng, căn bản, nhưng đây mới chỉ là bước đầu, Văn phòng Quốc hội không được chủ quan, thỏa mãn. Phát huy và kế thừa thành quả của 76 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng giữ được thành tựu, duy trì đã khó, tiến lên một bước còn khó khăn hơn. Nhấn mạnh mặc dù khó nhưng vẫn phải làm, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức của Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, nhận thức, quán triệt vị trí, vai trò, từ đó xác định chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, từ cử tri, nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng các kỳ họp của Quốc hội, bằng hiệu quả tổ chức hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiệu quả tổ chức hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội cũng như đo lường bằng chất lượng của Đoàn đại biểu Quốc hội, của từng đại biểu Quốc hội, sự phối hợp với các cơ quan hữu quan… Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham mưu với Đảng đoàn Quốc hội, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, các cơ quan chuyên môn; cần rà soát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, rà soát lại quy chế làm việc, quy định nội bộ; xác định tầm nhìn, phương châm công tác, giá trị cốt lõi... , trên cơ sở đó Văn phòng Quốc hội xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, từ đó chuẩn hóa trong các hoạt động chuyên môn, cũng như chức năng nhiệm vụ của mình.

Nêu rõ Quốc hội hướng đến tính chuyên nghiệp thì Văn phòng Quốc hội cũng cần sự chuyên nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nêu bật tầm quan trọng của việc chuẩn hóa công tác phục vụ, tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Quốc hội. Văn phòng cần phải nỗ lực, chuẩn hóa từng quy trình một. Trên tinh thần đó, Văn phòng Quốc hội chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, có quy trình, quy chuẩn, từ đó đánh giá công tác cán bộ, hướng đến sự chuyên nghiệp hóa nhanh hơn.

Văn phòng thường xuyên rà soát, thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội trong cả nhiệm kỳ 5 năm, cũng như nhiệm vụ của từng năm một; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, để từ đó nâng cao chất lượng công tác Văn phòng, kể cả khâu phục vụ, tham mưu tổng hợp cho Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Theo Chủ tịch Quốc hội, nội hàm của công tác xây dựng Đảng là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về tổ chức công đoàn, các đoàn thể quần chúng khác. Văn phòng Quốc hội tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Văn phòng chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, để phong trào thi đua có tác dụng lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 cá nhân. Một số tập thể, cá nhân Văn phòng Quốc hội đã nhận Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Văn phòng Quốc hội; nhận khen thưởng trong công tác Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 về công tác Đảng, công tác chính quyền và công tác công đoàn. Với phương châm chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm, Đảng bộ, Văn phòng và Công đoàn cơ quan đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể.

Trong đó, công tác Đảng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ (trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội; tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025…).

Công tác chính quyền có 12 nhiệm vụ; trọng tâm là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ đảm bảo quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa, cụ thể hóa mọi hoạt động của Văn phòng Quốc hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sớm xây dựng Văn phòng Quốc hội điện tử song song với quá trình tham mưu, phục vụ xây dựng Quốc hội điện tử; triển khai thực hiện Đề án về số lượng biên chế của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về cả đạo đức và chuyên môn…

Công tác Công đoàn có 8 nhiệm vụ, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Quốc hội,  Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

TTXVN/VNP

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Top