Tin tức

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Sáng 19/5, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bổ sung) thông qua hai Nghị quyết quan trọng về lĩnh vực quản lý đất đai và phê duyệt biên chế sự nghiệp năm 2020.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020. Các nghị quyết này đã được thẩm định theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tỷ lệ tán thành cao.

Theo đó, dựa trên các kết quả điều tra khảo sát thị trường đất đai cũng như ý kiến của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Ninh Thuận thông qua tờ trình Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 với nhiều thay đổi đáng kể so với bảng giá đất của kỳ 2015 – 2019. Bảng giá đất lần này được bổ sung và thể hiện đầy đủ các loại hình đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được xác định theo từng khu vực, vị trí với khung giá đất cụ thể.

Đáng chú ý, đối với nhóm đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất muối…) có bảng giá điều chỉnh tăng 1,5 lần so với bảng giá của kỳ 2015 – 2019; giữ nguyên giá đất rừng; bổ sung giá đất của một số loại hình đất mới được xác định là đất nông nghiệp…. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, điển hình như giá đất ở địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có điều chỉnh tăng lên ở tất cả các vị trí với mức giá tăng cao nhất là 5,35 lần so với bảng giá đất kỳ trước; đất ở trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc, Bác Ái và Ninh Hải có mức tăng cao nhất lần lượt từ 2 - 5 lần so với bảng giá đất của kỳ 2015 – 2019.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận cũng cập nhật điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất mới tại một số tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp, đặt lại tên đường; đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn và đô thị; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại cảng cá; đất xây dựng cơ quan, công trình sự nghiệp, quốc phòng, tôn giáo… cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế.

Theo đánh giá của các đại biểu, Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 được xây dựng dựa theo khung giá đất của Chính phủ, phù hợp với mức giá phổ biến trên thị trường cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2020 – 2024 sẽ là cơ sở giúp các địa phương quản lý, khai thác tốt tiềm lực đất đai, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo các quy định pháp luật về đất đai.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020 với 12.061 người (giảm 474 người so với năm 2019) làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh: Các nghị quyết thông qua lần này có nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Sau kỳ họp này, HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai ngay việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị, đại biểu HĐND tăng cường giám sát, chủ động lắng nghe nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

TTXVN/VNP


Top