Tin tức

Hỗ trợ các can thiệp xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19


Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Úc và các cơ quan của Liên Hợp Quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) đồng ký kết dự án mới “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025”. Ảnh: Bích Vân/VNP
Ngày 24/5/2021, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Úc và các cơ quan của Liên Hợp Quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) đã cam kết cùng hợp tác và kêu gọi nhiều nỗ lực chung hơn nữa nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Lễ tổng kết dự án “Hỗ trợ các can thiệp xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, đồng thời ký kết dự án mới “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025”.

Dự án này được thực hiện từ tháng 5/ 2020 đến tháng 5/2021 nhằm tăng cường các cơ chế phòng ngừa và ứng phó quốc gia nhằm giải quyết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh COVID-19. Dự án đã đạt được những kết quả như: Các sáng kiến truyền thông đổi mới sáng tạo được giới thiệu tại hơn 100 siêu thị lớn, nhỏ và hiệu thuốc, phát nhiều tờ rơi và áp phích hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong tại 400 trung tâm cách ly trên toàn quốc. 

H.E Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết: Trong vòng 4 năm tới, chương trình sẽ tăng cường các chiến lược phòng ngừa và các nỗ lực ứng phó đa ngành nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em. Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định. “Việc tiếp tục cam kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của Chính phủ Úc là vô cùng quan trọng trong nỗ lực biến nhà là nơi an toàn cho nhiều phụ nữ và trẻ em hơn nữa ở Việt Nam.”

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam nói: “Đại dịch COVID-19 đã cho thấy một nhu cầu hiển nhiên về các dịch vụ thiết yếu có chất lượng, sẵn có để ứng phó hiệu quả với các trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đại dịch cũng dạy chúng ta rằng cần có sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan để tạo ra sự khác biệt thực chất trong thời kỳ khủng hoảng".

Đặc biệt chiến dịch truyền thông quốc gia Trái tim Xanh (Blueheart) đã thu hút hơn 100 triệu lượt tiếp cận, cung cấp thông tin liên quan đến 55 triệu lượt người trên mạng xã hội. Dịch vụ bảo vệ được cung cấp thông qua các Đường dây nóng do Ngôi nhà Ánh Dương, Ngôi nhà Bình Yên  và CSAGA điều hành đã phục vụ hơn 13.000 lượt người tham vấn, tư vấn,  832 nạn nhân của bạo lực đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp. Dự án đã phân phát 6.644 bộ dụng cụ thiết yếu với 21 vật dụng cần thiết cho phụ nữ phải trải qua và có nguy cơ bị bạo lực tại các trung tâm cách ly, nhà tạm lánh và các khu vực bị phong tỏa ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương. Chính phủ Úc hiện đang viện trợ 9,5 triệu usd Úc để hỗ trợ dự án mới “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam” sẽ được thực hiện từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2025./. 

Thực hiện: Bích Vân/VNP


Top