Tin tức

Hậu Giang khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có diện tích khoảng 2.800ha là nơi bảo tồn hơn 500 loài thực vật, động vật, trong đó có một số động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam và nhiều dược liệu quý hiếm. Tỉnh Hậu Giang đang tập trung khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gắn với bảo tồn bền vững thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh một cách lâu dài, bền vững.
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  
  Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  

 


Top