Tin tức

Hải Dương đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác bầu cử

Chiều 4/3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Theo đó, từ ngày 24/2 đến 11/3 là thời gian giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc giới thiệu người ứng cử với các nội dung, thủ tục, trình tự sẽ thực hiện theo 3 bước: Họp ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức để dự kiến người giới thiệu ứng cử; hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Các đại biểu cũng được hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: Do Hải Dương vừa kết thúc cách ly xã hội và có 4 địa phương gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành đang thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, 8 huyện, thành phố còn lại thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nên quy trình tổ chức các hội nghị sẽ được tổ chức linh hoạt hơn với số lượng đại biểu giảm đến mức tối thiểu và phải đảm bảo giãn cách khi tổ chức. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hội trường nhỏ có thể tổ chức trực tuyến giữa các phòng trong cơ quan để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương đã ấn định 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu 63 đại biểu. Trong đó, thành phố Hải Dương có 2 đơn vị bầu cử và 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại, mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử cấp huyện trong toàn tỉnh cũng đã hoàn thành ấn định tổng số 93 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban bầu cử cấp xã cũng đã ấn định 1.715 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh sẽ bầu 407 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 5.826 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh đã thống nhất giới thiệu 759 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 11.116 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có 70 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã./.

TTXVN/VNP


Top