Tin tức

Hà Nội xác định chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu


Người dân phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sáng 16/8/2021.
Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Ngày 16/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 19 về việc “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức cán bộ, nhân dân về vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng để khơi dậy phong trào mạnh mẽ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thành phố yêu cầu mỗi cấp, đơn vị phải chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác của thành phố trong từng năm và giai đoạn 2021- 2025. Trước mắt, các cấp, ngành của thành phố cần xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu cần tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô ”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “An toàn thực phẩm ”,...

Thành phố sẽ chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở mỗi cấp; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, khen thưởng người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh và người dân.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, tổ chức phải thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và ở các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII./.

TTXVN/VNP


Top