Tin tức

Hà Nội triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021


Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Ánh Dương trình bày tóm tắt Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Ngày 15/4, tại Hội nghị triển khai Nghị định số 32 của Chính phủ về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, thành phố sẽ cùng các bộ, ngành Trung ương sớm "giải mã" những băn khoăn để thực hiện hiệu quả việc thí điểm chính quyền đô thị ở Thủ đô.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Ánh Dương cho biết, Nghị định gồm 6 chương, 33 điều. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nghị định gồm các nội dung: Tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Đáng chú ý, Nghị định quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức thuộc UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường và các công chức văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội.

UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức khác của phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để giảm tải khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức và phục vụ người dân nhanh chóng, Nghị định cho phép Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính...

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, những điểm mới trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị sẽ giải phóng được nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về "Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ - CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội". Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung và tiến độ triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể, nhất là những quy định về cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường để công chức cấp phường tin tưởng, yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với việc nêu một số nội dung cần sớm có hướng dẫn để thuận tiện cho cơ sở trong triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề xuất Bộ Nội vụ cùng thành phố sớm giao biên chế bổ sung cho các quận của Hà Nội. Ngoài ra có quy định khung bộ máy số lượng biên chế các phường; sớm quy định chế độ công vụ khi chuyển lên công chức quận. Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo Đảng đoàn HĐND thành phố sớm ban hành chính sách liên quan đến việc chuyển tiếp ngân sách, chính sách với cán bộ dôi dư; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn cấp cơ sở ở 175 phường đổi mới hoạt động, tăng cường giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở với quy chế hoạt động rõ ràng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan triển khai nội dung công việc, đồng thời đề nghị, các đơn vị khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ đoàn thể ở cơ sở để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định, đảm bảo thời gian thực hiện thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021./.

TTXVN/VNP


Top