Tin tức

Hà Nội triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Đạt
Sáng 13/11/2019, Hội nghị triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và rà soát kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã diễn ra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Nội dung hội nghị bàn về hai vấn đề chính: triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Thành phố và rà soát tiến độ các huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
Mở đầu hội nghị, đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương có bài phát biểu về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020.

Sau đó hội nghị cũng nghe đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố, báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Trong năm 2019 và 2020 có 6 huyện và 1 thị xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới: Sóc Sơn, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, trong đó huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là Sóc Sơn, Phúc Thọ và Thị xã Sơn Tây; huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín.

Đến tháng 10/2019, toàn huyện Sóc Sơn có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt được 8 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Quy hoạch; Giao thông, Thủy lợi; Điện; Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (trong đó tiêu chí giao thông, thủy lợi đạt ở  mức thấp); 01 tiêu chí cơ bản đạt: Môi trường.
Với huyện Thanh Oai thì đến nay đã có 17/20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và toàn huyện đã đạt 8 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Huyện Thạch Thất đến nay có 21/21 xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và đạt 7 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Riêng thị xã Sơn Tây đến nay đã có 6/6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và toàn bộ 6 xã đã đạt đủ 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Hội nghị cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị với Thành phố, các sở, ngành của các huyện, thị xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và những khó khăn của các huyện, thị xã khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Công Đạt

Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng

Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, nằm trong khuôn khổ hoạt động “Ngày an toàn thông tin trên mạng”, CLB Bảo vệ Trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức hội thảo “Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng”. Ngoài ra, hội thảo có sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Top