Tin tức

Hà Nội thống nhất danh sách160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI


Các đại biểu giơ tay biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN
Ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI với 55/55 đại biểu có mặt biểu quyết bằng hình thức giơ tay đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai) có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có mức tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, số còn lại là 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội theo cơ cấu: 63/162 nữ (38,89%); 53/162 người tái cử (32,71%); 4/162 người dân tộc (2,46%); 35/162 người dưới 40 tuổi (21,60%); 23/162 người ngoài đảng (14,2%); 139/162 đảng viên (85,8%).

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất, 2 người có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất trong số 162 ứng cử viên trên sẽ không có tên trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất số lượng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI là 160 người, để đảm bảo quy định theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các Quyết định của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách của các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nắm và định hướng dư luận nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, trong đó có 185 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

TTXVN/VNP

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII.

Top