Tin tức

Hà Nội: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của địa phương

Chiều 12/4, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị" đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ghi nhận các kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết sẽ xem xét cụ thể để tham mưu với Trung ương, trong đó có việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động của địa phương.
  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN  

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa sống còn của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là phát huy vai trò tiền phong của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự gương mẫu, đi đầu như Bác Hồ đã dạy. Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; ban hành hai nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và phát triển công nghiệp văn hóa; hai chỉ thị về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quy hoạch, quản lý quy hoạch. Thành ủy đã chỉ đạo đầu tư đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô nhằm tạo động lực phát triển; tập trung thực hiện cải tạo chung cư cũ vừa cải thiện đời sống người dân, diện mạo đô thị; tập trung đầu tư nhằm tạo đột phá trên ba lĩnh vực: Giáo dục, y tế và văn hóa.

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, phát huy kết quả đạt được, Thành ủy và các cấp ủy thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã nêu bật những kết quả đạt được trong 15 năm qua: Nhận thức và tư duy của Thành ủy, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Thành ủy thường xuyên nghiên cứu đổi mới việc ban hành nghị quyết; học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã ban hành trên 500 văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết, đổi mới việc thực hiện nghị quyết bằng việc xây dựng các chương trình, đề án, đề tài, chuyên đề để chỉ đạo thực hiện những vấn đề mới, có tính cấp bách, bức xúc mà thực tiễn đặt ra.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đối với các cấp ủy trực thuộc thông qua quy chế làm việc, nghị quyết và chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ  trách nhiệm, rõ hiệu quả". Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thành ủy đã ban hành hai quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chỉ đạo UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường, xác định rõ trách nhiệm, lề lối làm việc, chế độ hội họp, phương thức giải quyết công việc…

Báo cáo của Ban Thường vụ  nêu 7 vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 4 bài học kinh nghiệm; 8 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đề xuất 2 giải pháp đột phá và 6 kiến nghị cụ thể. Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã nêu lên 6 đề xuất, kiến nghị. Đáng chú ý là kiến nghị Trung ương nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; thể chế hóa, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thành các quy định, quy chế; chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Thành ủy, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, cả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng đều được thực hiện tốt gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đạt kết quả nổi bật. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội không chỉ cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô, mà còn lựa chọn đúng và trúng trọng tâm, trọng điểm, đột phá để giải quyết những vấn đề đặt ra. Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm có nguyên tắc, vừa linh hoạt, mềm dẻo theo tình hình để bảo đảm tính hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, Hà Nội đã tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam


Top