Tin tức

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Tối 18/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”, giai đoạn 2022-2025.
  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc ta, văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ luôn có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Bằng sức sáng tạo mãnh liệt, đội ngũ văn nghệ sĩ qua các thế hệ đã nối tiếp nhau xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc. Nền văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau lễ phát động các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung. Cụ thể, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân, rèn luyện đạo đức, bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới để sáng tạo nên các tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, có giá trị phụng sự đất nước và nhân dân. Những sáng tác văn học, nghệ thuật góp phần bồi đắp, nâng cao tư tưởng, tâm hồn, nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, dẫn đường và đồng hành với công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung, nơi quy tụ văn nghệ sĩ cả nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và là cầu nối giữa đội ngũ văn nghệ sĩ với Đảng và Nhà nước; khuyến khích những sáng tạo, tìm đường cho các giá trị của văn học, nghệ thuật truyền thống hiện diện trong hơi thở của thời đại, quan tâm hơn nữa đến sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi; hạn chế sự lệch lạc, sa đà theo các trào lưu, xu hướng hời hợt, thoảng qua, thiếu bền lâu trong lòng công chúng; không ngừng khuyến khích, động viên, cổ vũ, nhất là những nỗ lực của giới trẻ, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu vào thực tiễn sinh động, để lấy tư liệu và cảm hứng, sáng tạo nên những tác phẩm có thể “sống mãi với thời gian”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; quyết tâm tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật lành mạnh; có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật...

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhất là các quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; kết luận, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.

 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu nhấn mạnh, Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương cùng các văn nghệ sĩ nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều hoạt động động thiết thực, có ý nghĩa để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của lễ phát động, đồng thời chúc những văn nghệ sĩ luôn bút sắc, tâm trong, trí sáng cùng hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành để từng bước nâng cao hiệu quả của hoạt động văn học, nghệ thuật trong thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sĩ phát huy khả năng của mình, tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, kiến tạo nhưng thành tích mới tự hào cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, Hải Phòng còn là vùng đất có bề dày về truyền thống lịch sử và văn hóa. Thành phố Cảng cũng là nơi nuôi dưỡng nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng, đó là nhà thơ Thế Lữ, các nhà văn như: Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi và các nhạc sĩ: Văn Cao, Lê Thương, Hoàng Quý và nhạc sĩ  Đỗ Nhuận.

Trong những năm vừa qua, Hải Phòng chủ động phát động và tổ chức nhiều cuộc thí sáng tác, về văn học và nghệ thuật, đã lựa chọn được nhiều giải có giá trị cao để phục vụ nhân dân. Thành phố Hải Phòng sẽ động viên các văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng ngay sau lễ phát động.

Theo Ban tổ chức, chương trình được tổ chức qua 6 giai đoạn, kéo dài từ nay đến năm 2025.

Tác giả, tập thể tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia. Thể loại sáng tác, đối với Văn học là tiểu thuyết và trường ca; Sân khấu là Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; Âm nhạc là Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc kịch; Múa là Thơ múa, Tổ khúc và Kịch múa.

Ban tổ chức không hạn chế về số lượng tác giả tham gia. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều đề cương, bản thảo tham gia. Các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về: Thời kỳ đổi mới; ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội, người tốt, việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, lối sống tiêu cực…

Tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm tham gia phải đúng thể loại, chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo; ngôn ngữ thể hiện mới, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Đề cương, bản thảo tác phẩm phải thể hiện được những giá trị lớn của chân, thiện, mỹ và những giá trị nhân văn, có tính giáo dục, có chiều sâu của tư tưởng, tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc. Đề cương, bản thảo tác phẩm phải được sáng tác trong thời gian từ năm 2022, chưa đoạt giải thưởng của cuộc thi khác, chưa được đăng trên các tạp chí, báo, truyện hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào trước khi tham gia cuộc sáng tác này./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top