Tin tức

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Nghi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đơn vị liên quan. 

Đây cũng là dịp tôn vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ và 7 đại diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19 được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; đánh giá kết quả 5 năm tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Hưởng ứng phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận tổ chức tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: 75 công trình sáng tạo đã tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao, như: bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phục vụ việc khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt… Đặc biệt, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 cũng tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, các tác giả và nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 đã được trao Giấy chứng nhận và Sách vàng.

Chúc mừng, biểu dương các tác giả, tập thể tác giả, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 5 năm qua, việc tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã góp phần tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn.

Đây cũng là hoạt động nhằm tạo động lực đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để phát huy những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước.

Các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đây cũng là giải pháp để kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tế, tránh để các công trình, đề tài khoa học chỉ nằm trên giấy.

Các tổ chức, cơ quan hữu quan phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học công nghệ; quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy, phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội để cùng nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt, tạo nên động lực lớn xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TTXVN/VNP


Top