Tin tức

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ công bố. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Tiếp theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Bộ Quốc phòng công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước có liên quan đến các thách thức quốc phòng của Việt Nam; khẳng định mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sách cũng thể hiện quan điểm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; xác định rõ những nội dung cơ bản của tình hình quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển; tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè cũ.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nội dung cuốn sách cũng xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm hại.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam; cung cấp những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam, cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước; minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng Việt Nam. Các nội dung này nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa Quân đội, nhân dân Việt Nam với quân đội, nhân dân các nước trên thế giới; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế; giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của nhân loại.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 được in làm hai bản: Một bản tiếng Việt sử dụng cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước của Quân đội, Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Bản thứ hai bằng tiếng Anh sử dụng cho bạn bè quốc tế và sẽ được cung cấp cho các đại sứ quán, tùy viên quân sự và các đối tác quốc tế của Việt Nam.

“Bên cạnh Sách trắng Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng xuất bản Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam in bằng hai thứ tiếng. Đây là cuốn sách ảnh được chuẩn bị công phu và đưa ra khái quát những bức ảnh từ ngày đầu thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cho đến ngày nay. Trải qua nhiều cuộc kháng chiến, Quân đội Việt Nam đã quyết đánh và quyết thắng, đồng thời khi hòa bình thì quyết tâm gìn giữ và xây dựng hòa bình cũng như đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được bố cục thành ba phần. Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng” với nội dung tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.

Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” gồm bốn nội dung chính, trong đó có nội dung về xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng; lãnh đạo, quản lý quốc phòng; xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quân sự và xây dựng “thế trận lòng dân”; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc…

Phần thứ 3 của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 có chủ đề: “Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ”, thông tin khái quát về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và phương hướng xây dựng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam./.

TTXVN/VNP


Top