Tin tức

Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo danh sách, trong tổng số 868 người ứng cử, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người; đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử).

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ: 393 người (tỷ lệ 45,28%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người (tỷ lệ 21,31%); người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người (tỷ lệ 8,53%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học: 564 người (tỷ lệ 64,98%); người ứng cử có trình độ đại học: 294 người (tỷ lệ 33,87%); người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người (tỷ lệ 1,15%).

Về trình độ lý luận chính trị, Cử nhân: 55 người (tỉ lệ 6,34%); Cao cấp: 587 người (tỷ lệ 67,63%); Trung cấp: 111 người (tỷ lệ 12,79%); Sơ cấp: 35 người (tỷ lệ 4,03%); có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị (tỷ lệ 9,22%).

Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 205 người (tỷ lệ 23,62%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (tỷ lệ 25,81%).

Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử): 46 tuổi (Người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Đáng chú ý, trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương, các cơ quan Đảng: 11 người (tỷ lệ 5,42%); Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp: 5 người (tỷ lệ 2,46%); Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 129 người (tỷ lệ 63,55%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người (tỷ lệ 7,39%); Lực lượng vũ trang: Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người (tỷ lệ 5,91%); Công an: 2 người (tỷ lệ 0,99%); Kiểm toán nhà nước: 1 người (tỷ lệ 0,49%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người (tỷ lệ 13,79%).

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 45 người (22,17%); dân tộc thiểu số 22 người (10,84%); tôn giáo 4 người (1,97%); người ngoài Đảng 4 người (1,97%); Trình độ học vấn (trên Đại học: 168 người, 82,76%; Đại học: 35 người, 17,24%; dưới Đại học: 0); Tái cử 99 người (48,77%); Trẻ tuổi 5 người (2,46%).

Trong số 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương, người ứng cử là phụ nữ: 348 người (tỷ lệ 52,33%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 163 người (tỷ lệ 24,51%); người ứng cử là người ngoài Đảng: 70 người (tỷ lệ 10,53%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học: 396 người (tỷ lệ 59,55%); người ứng cử có trình độ đại học: 259 người (tỉ lệ 38,95%); người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người (tỷ lệ 1,5%).

Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 219 người (tỷ lệ 32,93%); người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 106 người (tỷ lệ 15,94 %).

Tại cuộc họp báo, đại diện một số tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trả lời một số vấn đề mà phóng viên báo chí quan tâm liên quan đến công tác nhân sự, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19…

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID -19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch, đặc biệt là các biện pháp cách ly người nhập cảnh, siết chặt kiểm soát biên giới, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng có hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các điểm bầu cử. Trong thời điểm bỏ phiếu, nếu địa phương nào xảy ra dịch thì kịp thời báo cáo để có chỉ đạo, áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch./.

TTXVN/VNP

Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội

Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội

Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã có 21 văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành, tạo hành lang pháp lý, góp phần quan trọng thực hiện cơ bản hoàn thành 5 quan điểm, 3 mục tiêu của Nghị quyết. Phần lớn các chính sách được thực hiện khá thành công, giúp tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước, làm giảm chi phí đầu vào, kiềm chế lạm phát. Nhiều kỳ tích của Nghị quyết 43 cho nền kinh tế - xã hội.

Top