Tin tức

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cần chú trọng công tác tái cơ cấu nông nghiệp

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao tặng Giấy chứng nhận cho các Nông dân điển hình tiên tiến. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Ngày 22/7, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Điện Biên lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự có Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; 150 hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 82.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng biểu dương những thành tựu Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cần chú trọng công tác tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nền nông nghiệp đặc sản với những sản phẩm mà các địa phương khác chưa có hoặc không có. Tái cơ cấu nông nghiệp tiến hành theo từng bước, từng công đoạn và từng loại cây trồng theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ để giữ đất màu mỡ và môi trường sống an toàn. Việc tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là ngành lúa gạo phải theo hướng phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tận dụng rơm rạ để tạo ra nấm, tăng thu nhập cho nông dân.

Ông Thào Xuân Sùng lưu ý, Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với hợp tác xã để nâng cao năng lực của người nông dân, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Cán bộ hội phải đi trước, làm trước để hội viên đi theo, làm theo trong xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hội tiếp tục rút kinh nghiệm về Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản và thí điểm để phù hợp với miền núi, hợp lòng dân. Quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo thu hút được nông dân và tạo động lực cho nông dân các dân tộc của tỉnh phát triển ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp hội; đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Hội tổ chức vận động nông dân các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo sự phát triển mới trong nông thôn. Qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Nhiệm vụ cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi"; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; tổ chức vận động hội viên nông dân, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt của hội tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tiếp tục thực hiện chương trình liên kết 4 nhà (Nhà nông - Nhà nước - Nhà doanh nghiệp)...

Trong giai đoạn vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trong nông thôn. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được thực hiện rộng rãi. Đến nay toàn tỉnh có trên 3.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trên 300 trang trại với quy mô đa dạng, có thu nhập hàng năm từ 150 - 200 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng được các cấp hội triển khai có hiệu quả. Các cấp Hội đã trực tiếp tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như tiêu chí số 10 về nâng cao thu nhập, tiêu chí số 17 về môi trường. Các hội viên còn vận động nông dân tham gia đóng góp, sửa chữa, làm mới gần 800 phòng học, nhà văn hóa. Nhiều cơ sở, chi hội đã xây dựng cụm liên kết an ninh và đăng ký khu dân cư không tội phạm; đã xây dựng và duy trì 32 mô hình với hơn 4.000 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã biểu dương 60 hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020./. 

TTXVN/VNP


Top