Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng pháp luật phải có tầm nhìn xa


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.
Cùng tham dự có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung: hoạt động giải trình; cơ chế phối hợp, kết nối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để tăng cường giám sát trong ban hành và thực thi văn bản pháp luật; chính sách đào tạo cán bộ trẻ, chuẩn bị nguồn cán bộ Quốc hội; quy chế hoạt động của Ủy ban; cơ chế thuê chuyên gia thường xuyên và theo công việc; kết nối thông tin phục vụ công tác chuyên môn…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các ý kiến phát biểu rất sâu sắc, mang tính xây dựng của các đại biểu; cho rằng Quốc hội khóa XIV đã có một nhiệm kỳ rất thành công trên các mặt hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Trong công tác lập pháp, lĩnh vực tài chính, ngân sách có nhiều nội dung quan trọng, rất khó nhưng Ủy ban Tài chính, Ngân sách đều thực hiện tốt. Điển hình như Luật Quản lý tài sản công có nhiều nội dung tiến bộ; Luật Quản lý nợ công lần đầu tiên thống nhất quản lý nợ công về một đầu mối; Luật Đầu tư công (sửa đổi) tháo gỡ nhiều vướng mắc…

Trong công tác giám sát, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong những lĩnh vực lớn như: vốn vay, các quỹ tài chính mà Nhà nước quan tâm…; bình quân mỗi năm Ủy ban đã thực hiện từ 1 đến 2 cuộc giám sát chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá hoạt động đối ngoại của Ủy ban có những kết quả nổi bật, như thiết lập cơ chế hợp tác giữa 4 ủy ban của 4 nước, gồm: Việt Nam-Lào-Campuchia-Myanmar. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, Ủy ban tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác này và tiến tới mở rộng trong khối ASEAN.

Về những vấn đề trọng tâm mà Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Các cơ quan của Quốc hội là cơ quan lập pháp nên cần thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Tài chính, Ngân sách nghiên cứu, xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên cơ sở những thành tích đã đạt được. Trong công tác lập pháp, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với ba cấu phần quan trọng: Tổ chức bộ máy Nhà nước; xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn dài hạn và chiến lược cải cách tư pháp. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc quyết định chương trình xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa.

Trong công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách đi sâu vào những vấn đề tài khóa, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan. “Cả vấn đề về lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, các đồng chí phải tính toán cho 5 năm, 10 năm và đến năm 2045”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Về những vấn đề cấp bách trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách tập trung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, lưu ý về thời hạn Chính phủ phải trình; Kế hoạch tài chính 5 năm; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia…

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đại biểu về phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên thường trực, quy định về đại biểu Quốc hội không chuyên trách, chế độ cho chuyên gia…, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm về tính chủ động của các cơ quan của Quốc hội, về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác lập pháp; hướng tới thực hiện vai trò dẫn dắt trong công tác lập pháp theo yêu cầu của thực tiễn.

Về đổi mới kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ có đề án riêng trên tinh thần chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận và tranh luận; nâng cao chất lượng thảo luận ở tổ và nâng cao chất lượng công tác thư ký ghi chép thảo luận ở tổ…/.

TTXVN/VNP

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Top