Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Văn phòng Quốc hội

Chiều 28/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương dự hội nghị.

Trong năm 2022, Văn phòng Quốc hội đã kịp thời tham mưu, phục vụ việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 3 kỳ họp Quốc hội; 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 10 Hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 4 Đoàn giám sát chuyên đề; 18 cuộc họp, làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; 1.613 cuộc họp, các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo và 161 cuộc tiếp khách quốc tế của lãnh đạo Quốc hội, Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó là tham mưu, phục vụ tổ chức 4 Đoàn ra của Chủ tịch Quốc hội, 4 Đoàn ra của Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Đoàn vào cấp Chủ tịch Quốc hội; Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, Hội thảo Văn hóa năm 2022; phát hành 17.622 văn bản và xử lý 265.881 văn bản; các cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cùng nhiều hoạt động khác của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại những thành tựu nổi bật của đất nước nói chung, Quốc hội nói riêng trong năm 2022; nhấn mạnh tới những đóng góp của Văn phòng Quốc hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội trong thành tựu chung của đất nước và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã hoạt động trên tinh thần “Kỷ cương-Trách nhiệm-Chất lượng-Chuyên nghiệp-Hiện đại”; làm việc tận tâm, tận tụy, trên tinh thần không ngừng cải tiến, đổi mới tổ chức bộ máy cũng như cách thức, lề lối làm việc, có những tiến bộ rất rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch. Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; các phiên họp và Hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường công tác lập pháp theo tinh thần Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát bổ sung thêm các nhiệm vụ chưa được đưa vào Kế hoạch này.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục làm tốt công tác giám sát, ngoài tập trung cho 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đẩy mạnh hoạt động giám sát về các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 560 ngày 22/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (tại Kỳ họp thứ 6); cần xây dựng, hoàn thiện Định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử. Trong năm 2023, dự kiến sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 để sớm đi vào chính quy, hiện đại, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 3 Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

“Nguyên tắc là tất cả các đơn vị phải bao phủ hết các chức năng, nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Trên cơ sở đó rà soát lại để xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện chủ trương giao các vụ trực tiếp tìm kiếm, tuyển dụng nguồn từ các cơ quan khác; tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đặc biệt là nguồn sinh viên thủ khoa các trường đại học. Sau đó là tổ chức thi tuyển để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.  

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2023.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì; các Phó Chủ tịch Quốc hội trao Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật Lưu trữ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2024.

Top