Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận về tổ chức hoạt động Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV. Hội nghị lần này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lắng nghe thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách góp ý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến 8 nội dung công việc mà Quốc hội khóa tới tổ chức thực hiện để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể; tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Quốc hội tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; hiện đại hóa điều kiện bảo đảm hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, công tác nghiên cứu khoa học lập pháp...

Chủ tịch Quốc hội nêu một số phương hướng trọng tâm đối với yêu cầu của Quốc hội trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời nhấn mạnh, một trong những yêu cầu đặt ra với tất cả các tổ chức Đảng, trong hệ thống chính trị là phải xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trách nhiệm tới đây là Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng chương trình hành động, tham gia cùng các cơ quan hữu quan xây dựng quyết sách của Trung ương liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua nhận xét và đánh giá ý kiến của các đại biểu, Quốc hội khóa XIV thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, cả trên chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại. Quốc hội có di sản rất đồ sộ của 75 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam. Theo đó, Quốc hội sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng quan trọng này. Đây là thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng là thử thách trong việc duy trì được những thành tựu đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, rất có giá trị của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị chính là cơ sở để hiện thực hoá các mục tiêu quan trọng này; đồng thời cho biết, từ nay đến cuối tháng 4/2021, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ làm việc cụ thể với từng cơ quan của Quốc hội, từng cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cũng như tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu và tổng hợp đầy đủ.../.

TTXVN/VNP


Top