Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Khánh Hòa cần phấn đấu là trung tâm kinh tế động lực của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc tại thành phố Nha Trang. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

348 đại biểu đại diện cho hơn 44.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định khai mạc Đại hội. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chú trọng đầu tư phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. GRDP của tỉnh đứng thứ 23 cả nước, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; quy mô ngành dịch vụ đứng thứ 12 cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sau Đà Nẵng, Thanh Hòa, Nghệ An. Hiện nay Khánh Hòa tiếp tục là một trong 16 tỉnh, thành phố  cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Giai đoạn 2016-2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉnh đã chú trọng đầu tư phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Trên địa bàn tỉnh, hệ thống đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chính sách xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh…

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đại hội này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 53 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vai trò động lực của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển...

Theo Chủ tịch Quốc hội, để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển, trong đó phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông-Tây; tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, thành phố Nha Trang phải thật sự trở thành đô thị trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới, với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sạch đẹp.

Đối với vịnh Cam Ranh, để trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, khu vực này cần được ưu tiên đầu tư để phát triển sôi động hơn về cảng biển, du lịch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh... Đối với vịnh khu vực Vân Phong, nhất là khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Vân Phong, tỉnh cần phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại về du lịch, cảng biển logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao... Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải xem việc phát triển khu vực Bắc Vân phong, phát triển kinh tế biển là giải pháp đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm có sức cạnh tranh cao và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Khánh Hòa cần tận dụng quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư (sửa đổi) để thu hút những dự án đầu tư lớn, tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển các doanh nghiệp phụ trợ. Tỉnh cần định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA...) để gia nhập vào thị trường quốc tế, tham gia mạnh hơn nữa vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội nêu tầm quan trọng của việc cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển  kinh tế; đồng thời Khánh Hòa thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, Khánh Hòa cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nâng cao chất lượng hệ thống y tế, tỉnh cần tăng cường liên kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời, gắn y tế với du lịch nhằm tạo lập thêm thương hiệu mới cho du lịch Khánh Hòa theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, trong đó có hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ lên Tây Nguyên, có Quân cảng Cam Ranh và đặc biệt có huyện Trường Sa, là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, chủ động có phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của Việt Nam, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Khánh Hòa cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, đề án về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng và sát với tình hình thực tế; sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan chức năng, hoàn thiện vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, công chức.

Đảng bộ Khánh Hòa cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu cấp ủy…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những cán bộ có vi phạm; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu với ý thức trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, trí tuệ, tư duy đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tỉnh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, đồng thời, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII cần xây dựng các quy chế làm việc, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện và sớm ban hành chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 kéo dài đến ngày 14/10.

Ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến thăm và nói chuyện với công nhân Trạm biến áp Trung Nam-Thuận Nam tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đây là Trạm biến áp 500 kV và đường dây đấu nối kết hợp Nhà máy điện mặt trời 450 MW-  công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV./.

TTXVN/VNP


Top