Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các điển hình tiên tiến. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 6/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại diện Bộ Công an, đại biểu lực lượng công an các địa phương trong cả nước báo cáo, chia sẻ những thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, bày tỏ vui mừng gặp mặt các tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến của Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa. Trong rất nhiều hoạt động có thể kể tới chương trình “Làm cho Mường Nhé sáng lên”, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.149 căn nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ là 55 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

“Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” để vừa rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, để tuyên truyền cho người dân nắm được nguy cơ, mức độ lây lan của dịch bệnh, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, tô thắm thêm hình ảnh người Công an cách mạng trong lòng nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng có được những kết quả nổi bật nêu trên là do Bộ Công an luôn thống nhất từ nhận thức, tư duy đến hành động, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; đồng thời luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ và chủ động trong công tác.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, gương mẫu, đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an nhân dân đã xác định rõ ý nghĩa, nội dung phong trào; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các hình thức, biện pháp phát động thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả công tác bảo vệ an ninh - trật tự và ý thức phục vụ nhân dân để làm mục tiêu cho các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và thực hiện tốt nguyên tắc thi đua gắn liền với khen thưởng.

Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức lần này có 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến được tôn vinh, biểu dương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu gương đi đầu trong giải quyết việc khó, khâu yếu, tận tụy phục vụ nhân dân, lập nhiều thành tích trong công tác, qua đó đã truyền cảm hứng về ý chí phấn đấu, vươn lên về mọi mặt trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả đối với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết với các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu  cầu cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu tầm quan trọng của việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân, có tác dụng lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ Công an đã chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng. Qua đó, đã phát hiện, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiên tiến xuất sắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các phòng trào thi đua phù hợp với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh các phong trào thi đua mang tính hình thức, bảo đảm thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lực lượng Công an nhân dân cần đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của “diễn biến hòa bình” cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, của xã hội. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về dự Đại hội, được tuyên dương, khen thưởng dịp này cần phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là những tấm gương “người tốt, việc tốt” của lực lượng Công an nhân dân, làm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc lĩnh hội những định hướng, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với phong trào thi đua“Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang trong 75 năm, lực lượng Công an nhân dân đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua, trung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Công an nhân dân; cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.../.

TTXVN/VNP


Top