Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khai mạc với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và 347 đại biểu đại diện cho trên 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình...

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,59%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc, bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 44,3%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%... Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh Hòa Bình tăng trưởng chưa bền vững, quy mô còn nhỏ; kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược còn hạn chế. Công tác quy hoạch nhìn chung chưa đồng bộ. Công nghiệp phát triển chưa mạnh và chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

* Cầu nối vùng trung du, miền núi phía Bắc với đồng bằng sông Hồng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, Hòa Bình cần đánh giá sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích kỹ những nguyên nhân, đặc biệt là tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, nhận thức rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức và dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xác định rõ mục tiêu, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp trong 5 năm tới theo tinh thần ‟tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” phù hợp với thực tế của tỉnh Hòa Bình.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Quốc hội gợi mở tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, xác định định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế là cầu nối giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như vị trí nằm trong vùng Thủ đô có tuyến cao tốc Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình. Tỉnh ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng động lực để làm đầu tàu kéo các vùng kinh tế khác cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp, xây dựng các tiêu chí để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch phù hợp với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hòa Bình cần định hình cơ cấu phát triển kinh tế bền vững, phù hợp, phát huy lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản; phát triển các loại hình chăn nuôi phù hợp với lợi thế của tỉnh. Hòa Bình cần chú trọng hơn công tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh như: cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc… Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Hòa Bình triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh; khai thác có hiệu quả tiềm năng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách; huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới để cải thiện chất lượng sống của người dân; quan tâm Vùng CT29; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hòa Bình cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giữ gìn, bảo vệ an ninh nguồn nước và sinh thái cho vùng đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ.

Nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng của Đảng về quốc phòng, an ninh; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Hòa Bình cần không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Tỉnh tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng, sự tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Các cán bộ, đảng viên vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật. Hòa Bình cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm cấp ủy, tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị mỗi đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó lấy đức là gốc, “vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, có năng lực đổi mới sáng tạo, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với các cơ cấu hợp lý, chọn đúng người. Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể thực sự ăn ý, đồng thuận, phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên để bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII./.

TTXVN/VNP


Top