Tin tức

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2 (Khóa IX)

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Chiều 25/12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ hai (Khóa IX).
        
Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành...

Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập trung thảo luận về: dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Khóa IX; Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Khoá IX; Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX; tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và 8 báo cáo chuyên đề. Các đại biểu thống nhất cho rằng trong năm 2019, MTTQ Việt Nam đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tế, chủ động, tích cực, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân; góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
       
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận trong năm 2019. Chủ tịch Quốc hội nhận thấy, với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả khá toàn diện. Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp. Điều này đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo ra một khí thế mới, động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ các cấp.

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong cả nước vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của MTTQ với hơn 20 triệu lượt người tham dự đã tiếp tục khẳng định đây là phương thức hiệu quả, phù hợp với tập quán và truyền thống của đồng bào ta nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận rằng MTTQ đã làm tốt việc nắm tình hình nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời chỉ đạo khắc phục, xử lý, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp tốt với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, Kỳ họp thứ Tám, phản ánh kịp thời rất nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao. MTTQ cũng đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất hơn, sát tâm tư, nguyện vọng của người dân, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng; công tác hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận được quan tâm tích cực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam đã đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Hội nghị để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước. Điều đó đòi hỏi có sự đoàn kết, trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt các chiến lược, kế hoạch và đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản tán thành với các nhiệm vụ năm 2020 của MTTQ; đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu đưa nước ta phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà Đại đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công... MTTQ cần tăng cường vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận phải là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để những chủ trương, đường lối được đưa ra tại Đại hội sát thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực, đi đôi với cải tiến phương pháp thực hiện; tích cực đóng góp ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt trận cần chủ động tham gia sâu, tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong hoạch định cơ chế, chính sách, quản lý điều hành xã hội, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia phản biện, đóng góp ý kiến về các dự án luật trình Quốc hội trong năm 2020; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, năm 2020 cũng là năm cần chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời yêu cầu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được trong những kỳ bầu cử trước đây để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động này.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.

TTXVN/VNP


Top